مشاهده : 644 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب استوانه ،تعبیر خواب تکیه کردن بر استوانه و انواع تعبیر خواب دیدن استوانه در خواب همراه ما باشید.

گاهی ممکن است خواب های آشفته ببینیم که بطور کامل در ذهن مان نمانند
به همین دلیل نمی توان اینگونه خواب هارا صادقه نامید زیرا به خواب هایی صادقه
می گویند که بطور کامل و با جزئیات در ذهن بماند.در قسمت زیر تعبیر خواب استوانه
را قرار داده ایم که دیدن استوانه در خواب نشانه ی جفت است.
می توانید تعبیر خواب استوانه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب استوانه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟

در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا
می بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می شود. برای مرد، زن و
برای زن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که
می توانید بر آن تکیه کنید. برای زن نیز این حکم صادق است

تعبیر خواب تکیه کردن بر استوانه

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ایوان ، دیدن ایوان در خواب چه تعبیری دارد ؟

چنانچه زنی استوانه و ستونی استوانه ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی
با قدرت و شخصیت در زندگی او شکل می گیرد و ظاهر می شود. اگر پشت به
استوانه داده و تکیه کرده اید زنی قدرتمند از شما حمایت می کند یا به شما
چشم دارد که می توانید به او متکی باشید. برای زنان همین حکم جاری است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi