مشاهده : 736 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب اسپندان ،تعبیر خواب داشتن اسپندان ،تعبیر خواب گرفتن اسپندان از دیگری و انواع تعبیر خواب اسپندان همراه ما باشید.

درباره این‌که تعبیر خواب پس از چه مدتی تحقّق می‌یابد، معیار مشخص یا اصول دقیقی
وجود ندارد.زیرا خواب حضرت یوسف که از پیامبران الهی بود به روایتی پس از بیست سال
تحقق یافت و خواب حضرت ابراهیم که بگونه ای وحی از سوی پروردگارش بود خیلی زودتحقق
یافت.در قسمت زیر تعبیر خواب اسپندان را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب اسپندان ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب اسپندان

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را
غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب داشتن اسپندان

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه
بیرون افکند، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بود.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب گرفتن اسپندان از دیگری

تعبیر خواب از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی
حاصل شود. اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi