مشاهده : 1984 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب اسپند ،تعبیر خواب دیدن اسفند در خواب و تعبیر خواب دیدن اسپندان همراه ما باشید.

هنگامی که خواب می بینید دوست دارید هرچه سریع تر تعبیر آن را بدانید به همین
دلیل ممکن است به کتاب های تعبیر خواب مراجعه کنید و یا خوابتان را پیش افراد نا
آگاه بازگو کنید که این کارها اصلا توصیه نمی شود زیرا اکثرا اولین تعبیری که از یک
خواب می شود تحقق می یابد.در متن زیر تعبیر خواب اسفند را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب اسپند ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب اسپند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب اتاق

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه
در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری
هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش
می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور
آینده و به هیچوجه بد نیست.

تعبیر خواب دیدن اسپندان

تعبیر خواب به روایت اشعث

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ابرو

اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که وی
را غم و اندوه کمتر بود.

تعبیر خواب گرفتن اسپندان از دیگری

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد.
اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود.
اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi