مشاهده : 262 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
در متن زیر تعبیر خواب بالن را قرار داده ایم.برای خواندن تعبیر خواب بالن همراه ما باشید.

دیدن بالن در خواب نشانه ناامیدی و اشتباه است.اگر رنگ آن زرد باشد کاری است
مشکوک که غم می آورد. اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می کند و
چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید.در متن
زیر تعبیر خواب بالن را از نظر معبران مختلف را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب بالن ما
را در سایت  پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب بالن

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بالن بر وزن واگن یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته
شده و آن کیسه ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند
و مسافاتی را می پیمودند. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک
است مثل بادکنک که به دست می گیرند و بچه ها با آن بازی می کنند.

انواع تعبیر خواب بالن

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بالن ، دقت بیشتر در انجام کارها است
تعبیر خواب پرواز با بالن ، اشتباه است
تعبیر خواب سقوط بالن ، ناامیدی است

تعبیر خواب دیدن بالن در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است. اگر رنگ آن زرد باشد
کاری است مشکوک که غم می آورد. اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان
می کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن