مشاهده : 89 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بانک ،تعبیر خواب دیدن سکه و اسکناس در بانک ،تعبیر خواب اگر خودتان را صاحب بانک ببینید ،تعبیر خواب دیدن تحویل دار بانک و انواع تعبیر خواب بانک همراه ما باشید.

اگر خودتان را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می آید که سر
و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد. چنان چه تحویل دار یک زن بود
کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند. اگر زنی این خواب را ببیند
به شدت گرفتار حسد زنانه می شود.در قسمت زیر تعبیر خواب بانک را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب بانک ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب بانک

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و
صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف
طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است. بانک در خواب یک عامل طامع
تعبیر می شود یعنی همان تاویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی
دانسته و نوشته اند.

تعبیر خواب دیدن سکه و اسکناس در بانک

تعبیر خواب بانک به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در بانک اسکناس‌ها و سکه‌ها روی هم انبوه شده‌اند، علامت آن
است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی
از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد.

تعبیر خواب دیدن ردیف مشتریان بانک

دیدن ردیف مشتریان بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده
موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد.
شخصی که به هیچ وجه شما او را تایید نمی کنید و نمی پسندید اما بالاجبار با او
معامله و معاشرت خواهید کرد. اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید
که پشت گیشه نشسته اید خواب شما می گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید
بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی
صاحب آن نخواهید بود.

تعبیر خواب برداشتن پول از بانک

تعبیر خواب بانک به روایت لیلا برایت

اگر خواب ببینید که از بانکی پول برداشت می‌کنید، نشانه‌ی زیان و ضرر مالی است.
اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید، بیانگر آن است که بلایى از سر شما رفع مى‏شود.

تعبیر خواب دیدن تحویل دار بانک

دیدن تحویل دار بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودیدی که تحوی دار
دیده نمی شد راهی برای پیشرفت (آموختن بیشتر) به روی شما گشوده می گردد.
اگر تحویل دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای
شما فاش می کند که شما برای شنیدن و دانستن آن راز صالح نیستید و چنان چه
تحویل دار یک زن بود کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند.

تعبیر خواب اگر خودتان را صاحب بانک ببینید

تعبیر خواب ازنظر لیلا برایت

اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام یکى
از معاملات خود سود چندانى حاصلتان نمى‏شود.

تعبیر خواب دیدن بانک در خواب

تعبیر خواب بانک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی این خواب را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می شود. یا خودش به دیگری
حسد می ورزد و یا دیگری به او حسادت می کند. اگر در زندگی روزانه خود غالبا به
بانک می روید و با پول و تحویل دار و دریافت و پرداخت سرو کار دارید بانک طبیعی
است و فقط گویای کار است.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن