مشاهده : 685 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تابه ، دیدن تابه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تابه ، دیدن تابه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تابه ،تعبیر خواب دیدن تابه زیاد ،تعبیر خواب فروختن تابه ،تعبیر خواب دیدن تابه کثیف و سوراخ و انواع تعبیر خواب تابه همراه ما باشید.

دیدن تابه در خواب ، نشانه ی آن است که یکی از دوستان قدیمی خود
را می بینید. اگر مرد مجردی خواب ببیند که تابه ای کثیف و سوراخ و قراضه
دارد زنی کریه و زشت و بدخلق و خانه آتش زن در زندگی آینده او نقش حساس
پیدا می کند.اگر مردی در خواب ببیند که تابه ای نو و براق دارد با زنی خوب روز
آشنا می شود که کاردان و خانه دار و مدیر است.در متن زیر تعبیر خواب تابه را
قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تابه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تابه

تعبیر خواب تابه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تابه که ما امروز به آن ماهی تابه می گوییم ظرفی است که به ندرت ممکن است
در رویای مردان دیده شود و برای زنان نیز طبیعی است چون به کار روزانه ایشان
مربوط است.

تعبیر خواب گرفتن تابه از دیگری

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر تابه، خدمتکار خانه است که اموال مرد صاحب‌خانه را برای زن خودش و دیگران
خرج می‌کند.
اگر ببینی تابۀ نو داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی خدمتکار درستکاری به دست
می‌آوری یا از تو جدا می‌شود.

تعبیر خواب تابه نو و براق

تابه نو و براق از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی در خواب ببیند که تابه ای نو و براق دارد با زنی خوب روز آشنا می شود که
کاردان و خانه دار و مدیر است و اگر دید تابه اش کثیف و سوراخ و قراضه است با همسرش
اختلاف پیدا می کند و بین آنها بگو مگوی شدید در می گیرد.

تعبیر خواب خوردن چیزی در تابه

خوردن چیزی در تابه از نظر جابر مغربی

اگر ببینی از تابه چیزی می‌خوری، یـعـنـی از خدمتکاری که گفته شد خیر و منفعت به
دست می‌آوری (به اندازۀ خوردنی آن تابه).
اگر ببینی آن چیزی که خورده‌ای ترش و ناخوشایند است، یـعـنـی دچار غم و اندوه
می‌شوی

تعبیر خواب دیدن تابه کثیف و سوراخ

تابه کثیف و سوراخ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مرد مجردی خواب ببیند که تابه ای کثیف و سوراخ و قراضه دارد زنی کریه و زشت و
بدخلق و خانه آتش زن در زندگی آینده او نقش حساس پیدا می کند.

انواع تعبیر خواب تابه

تعبیر خواب تابه به روایت لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن تابه ، دیدن یکی از دوستان قدیمی است
تعبیر خواب دیدن یک تابه خالی ، غمگین شدن از موضوعی است
تعبیر خواب دیدن یک تابه کثیف ، خشنودی از موضوعی است

تعبیر خواب فروختن تابه

فروختن تابه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

فروختن تابه طلاق همسر است و اگر جوانی ببیند که تابه ای نو می خرد عاشق می شود
و ازدواج می کند. چنانچه زنی در خواب ببیند که شوهرش برای او تابه ای نو خریده و به خانه
آورده گرفتار هوو می شود.

تعبیر خواب دیدن تابه زیاد

دیدن تابه زیاد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی در خواب ببیند که آشپزخانه یا اتاق پر از تاوه های کثیف می باشد کاری خلاف
طبع و رضای زن های خانه انجام می دهد به طوری که همه علیه او خواهند شورید حتی
دختر و مادرش. اگر مردی ببیند که دو تابه در آشپزخانه است یکی بزرگ و دیگری کوچک
صاحب دختری می شود که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه خواهد بود.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
شما عاشق کار با این رابط کاربری خواهید شد !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi