مشاهده : 840 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تابوت ، دیدن تابوت در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تابوت ، دیدن تابوت در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تابوت ،تعبیر خواب دیدن تابوت خالی ،تعبیر خواب بردن تابوت روی دوش ،تعبیر خواب دیدن جنازه در تابوت و تعبیر خواب ساختن تابوت همراه ما باشید.

دیدن تابوت در خواب نشانه ی ملک وسیع و بزرگ است. اگر دیدید خودتان
تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا
می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید.اگر در خواب دیدید که
تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی
برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش است یا زیان آور.در متن زیر
تعبیر خواب تابوت را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تابوت ما را
در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تابوت از نظر معبران

تعبیر خواب تابوت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت
در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد. نفایس نوشته تابوت ملک وسیع
و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که مرحوم مجلسی مرده را مال
و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است.

انواع تعبیر خواب تابوت

لوک اویتنهاو می گوید :

تابوت : زندگی طولانی و خوش

دراز کشیدن درون یک تابوت : موانع بر سر راه

تعبیر خواب ساختن تابوت

ساختن تابوت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان
دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید.

تعبیر خواب دیدن جنازه در تابوت

آنلی بیتون می گوید :

دیدن تابوت در خواب ، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است . دیدن جنازه در تابوت
، نشانه ی غم و ناامیدی است . اگر خواب ببینید در تابوتی هستید ، یعنی بیماری
خطرناکی شما را تهدید می کند .

تعبیر خواب بردن تابوت روی دوش

بردن تابوت روی دوش از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان
هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار
می شوید. اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید باز می یابید.

تعبیر خواب دیدن تابوت خالی

لیلا برایت می گوید :

دیدن تابوتی خالی در خواب ، نشانه ی آن است که از موضوعی نگران می شوید .
اگر در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه ی شنیدن اخبار خوب است .

تعبیر  خواب دیدن تابوت در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست
با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش است یا زیان آور که ممکن
است سود آور باشد. به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید
بیننده خواب بترسد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi