مشاهده : 289 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تار ، دیدن تار در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تار ، دیدن تار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تار ،تعبیر خواب تار زدن زن ،تعبیر خواب شکستن تار ،تعبیر خواب اگر بیماری در خواب تار ببیند و تعبیر خواب تار زدن سیاه پوستان همراه ما باشید.

مردم حدود ۹۵% خواب خود را فراموش می‌کنند!می‌توان با یادگیری
تکنیک‌هایی مخصوص٬ خواب را کنترل کرد.یکی از رایج ترین رویاها،
سقوط است که پرش‌ها و حرکات سریع هیجانی در طول روز  می‌توانند
از دلایل آن باشد.دیدن تار در خواب دروغگویی و محال اندیشی است.
در متن زیر تعبیر خواب تار را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تار ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تار از نظر معبران

تعبیر خواب تار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را
دارد. در بیداری تار وسیله ای است برای خوش گذراندن و آوای خوش شنیدن
لذا در خواب به دروغگوئی و محال اندیشی تعبیر شده است . این دو حالت دارد.

تعبیر خواب تار زدن سیاه پوستان

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید سیاهپوستی تار می‌نوازد، دلالت بر آن دارد که نگرانی‌های
اندکی در پیش خواهید داشت که به شما آسیب چندانی نخواهد زد.

تعبیر خواب دیدن نواختن تار

دیدن نواختن تار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب با نواختن تار آشنا و در این رشته اهلیت داشته باشد خواب
دیدن تار تمایل او را به تظاهر و خودنمائی نشان می دهد یا این که می کوشد
به کار خطیری اقدام کند و به چیزی دست یابد که در حد او نیست لذا به دروغگوئی
متوسل می شود. ولی اگر به نواختن تار آشنا نباشد حکم اول در مورد او صادق
نیست و فقط دروغ می گوید که باید از گفتن دروغ بپرهیزد. معبران کهن نوشته اند

نواختن تار کسی را به دروغ و مدح و ستایش گفتن است.

تعبیر خواب اگر ببینیم دیگری تار میزند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که کسی دیگر برای او تار می نوازد نشان آن است که شخصی
به او دورغ می گوید و را به ناروا می ستاید که فریب و نیرنگ در کار است.

تعبیر خواب شکستن تار

شکستن تار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگربیننده خواب ببیند که تار او شکسته و در عالم خواب بداند که تار به او تعلق
داشته باشد در آینده از تظاهر و ریا کاری و دروغگوئی احتراز کند چون کار به
رسوائی و بی آبروئی می کشد ولی اگر تار شکسته ببیند و تار به او تعلق نداشته
باشد کسی به او دروغ می گوید که شرمسار می شود و ندامت می کشد و مجبور
می شود عذر گناه بخواهد.

تعبیر خواب اگر بیماری در خواب تار ببیند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیماری درخواب ببیند که تارش شکسته خوب نیست. تار زدن با چیره دستی
و استادی نشانه آن است که بیننده خواب کاری انجام می دهد که خیر آن به دیگران
می رسد. این در صورتی است که تار زدن او شنونده داشته باشد.

تعبیر خواب تار زدن زن

تار زدن زن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید زنی برای شما تار می زند فریب نفس و شیطان را می خورید. اگر شما
برای زنی تار زدید کاری خلاف مرتکب می شوید. اگر دیدید عده ای تار می زنند
خود را در میان عده ای منافق خواهید یافت. اگر دیدید در خواب تاری افتاد و شکست
حقیقتی آشکار می گردد و احیانا رفع اتهام می شود.

تعبیر خواب تار زدن به روایت ابن سیرین

اگر کسی بیمار باشد و ببیند تار یا هر وسیله موسیقی دیگری می نوازد خوب
نیست زیرا پایان زندگی او نزدیک است.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi