مشاهده : 132 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تاک ، دیدن تاک در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تاک ، دیدن تاک در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تاک ،تعبیر خواب دیدن تاکستان در خواب و انواع تعبیر خواب تاک همراه ما باشید.

خواب یکی از آیات و نشانه‌های خداوند است. هنگامی‌که انسان به خواب
فرومی‌رود، روحش از پنجره جسم خارج شده و به طرف عالم بالا و آسمان‌ها
به پرواز درمی‌آید و هر آنچه را که روح در این سیر و سیاحت مشاهده می‌کند،
به شکل خواب در ذهن شخص مجسم می‌شود.در متن زیر از نظر معبران مختلف
تعبیر خواب تاک را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تاک ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تاک از نظر معبران

تعبیر خواب تاک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که
در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم. برخی از معبران
مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته
و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا
است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان
در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم
می تواند باشد .

تعبیر خواب دیدن تاکستان در خواب

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن درخت مو در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختی است.
دیدن باغ انگور در خواب، نشانه‏ی موفقیت در انجام کارها است.
اگر در خواب تاکستانی دیدید که به آن رسیدگی نشده، یعنی به یکی از اهداف خود
نمی‏رسید.

انواع تعبیر خواب تاک

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار
سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد
و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص
آن با معبر است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن