مشاهده : 150 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تب کردن ، دیدن تب در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تب کردن ، دیدن تب در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تب کردن ،تعبیر خواب تب داشتن دیگری ،تعبیر خواب اگر پیوسته تب کنیم ،تعبیر خواب تب داشتن و انواع تعبیر خواب تب کردن همراه ما باشید.

دیدن تب کردن در خواب نشانه ی مرتکب شدن به گناه است.چنانچه در خواب
ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم
بیمناک می شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است
که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند.در متن زیر تعبیر
خواب تب کردن را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تب کردن ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تب کردن

تعبیر خواب تب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که
به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها.

تعبیر خواب اگر ببینیم تب اندک داریم

تعبیر خواب تب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند تبش دراز است، دلیل که تنش درست و عمرش دراز است. اگر بیند
وی را تب اندک است، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب تب داشتن

تب داشتن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ
و مهم بیمناک می شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است
که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند.

تعبیر خواب اگر پیوسته تب کنیم

تعبیر خواب تب به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی به خواب دید او را تب پیوسته بود، چنانکه زمانی او را رها نمی کرد، دلیل
که پیوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه باید کرد تا از عقوبت نجات یابد.

تعبیر خواب تب کردن در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است خواب
می گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتی
هم در آینده ادامه خواهد یافت نه به قدر گذشته.

تعبیر خواب تب داشتن دیگری

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تب داشتن دیگری

اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می کنیم کسی
موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم.
برخی از معبران نوشته اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده ایم
و می شویم و چنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول
می باشد.

باعلم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi