مشاهده : 196 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب ترازو ، دیدن ترازو در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب ترازو ، دیدن ترازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب ترازو ،تعبیر خواب دیدن ترازوی کوچک ،تعبیر خواب دیدن ترازوی بزرگ ،تعبیر خواب دیدن ایستادن ترازو و انواع تعبیر خواب ترازو همراه ما باشید.

اگر شخصی خواب پریشان و یا ترسناکی ببیند، دچار ترس و اضطراب شده
و نگران می‌شود که نکند اتفاق بدی در انتظارش است؛ و اگر به‌ظاهر چیز
خوبی در خواب ببیند، گمان می‌برد که مژده‌ای به او رسیده است و به امیدهای
واهی و خیالی دل می‌بندد. غالباً بیشتر افراد در هر دو صورت، از کسی یا کسانی
که نسبت‌به آن‌ها اعتماد یا اعتقادی دارند، جویای تعبیر خواب‌شان می‌شوند.در متن
زیر تعبیر خواب ترازو را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب ترازو ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب ترازو

تعبیر خواب ترازو به روایت محمد بن سیرین

ترازو در خواب قاضی است. اگر بیند ترازوی نو داشت یا کسی بدو داد، دلیل که در
آن موضع قاضی و فقیهی پاک دین بود و کفه ترازو، سمع قاضی است و دِرَم ها که
در آن بود، خصومت است، که نزد قاضی کند و سنگهای ترازو، عدل و داد است که
در میان خصمان کند، به وقت حکومت.

تعبیر خواب شکستن عمود ترازو

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید عمودِ ترازو بشکست، دلیل که قاضی آن دیار بمیرد. اگر بیند ترازو زیاده و نقصان
است، دلیل که در عدل و انصافِ قاضی زیاده و نقصان است.

تعبیر خواب دیدن ایستادن ترازو

ایستادن ترازو از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند که ترازو ایستاده است، چنانکه هیچ جهت میل نداشت، دلیل که قاضی عدل
کند. اگر بیند ترازو راست نبود، دلیل که قاضی راست و منصف نبود و در حکومت میل
می کند.

انواع تعبیر خواب ترازو

تعبیر خواب به روایت العنبری

دیدن ترازو در خواب، به ایمان، دادپروری، برابری و مساوات تعبیر میشود.

تعبیر خواب دیدن سنگ های ترازو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ترازو در خواب های ما قاضی است. ترازو در خواب های ما نشان ترس از بازخواست
و اجرای عدالت است و واهمه ای که ما از داوری درباره خویشتن داریم. سنگ های
ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر یک روز پای داوری به میان کشیده شد با
ارائه آن دلایل می توانیم از خود دفاع کنیم.

تعبیر خواب دیدن ترازو در خواب

تعبیر خواب ترازو به روایت یوسف نبی

دیدن ترازو ازجانب فاسق و فراغت وسعادت باید.

تعبیر خواب دیدن ترازوی بزرگ

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد ترازوی بزرگ

ترازو هر قدر بزرگتر باشد گویای ترس بیشتر و خطای بزرگتر و نهانی ما است. اگر در
خواب ترازوئی خیلی بزرگ دیدیم حادثه ای بزرگ اتفاق می افتد.

تعبیر خواب دیدن ترازوی قیامت در خواب

تعبیر خواب به روایت امام صادق

ترازوی قیامت در خواب دیدن، بر شش وجه است:
اول: قاضی
دوم: پادشاه
سوم: فقیه
چهارم: میانجی
پنجم: حکم راست
ششم: حکم نا راست

تعبیر خواب دیدن ترازوی کوچک

دیدن ترازوی کوچک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا می گرفت گویای جسارت و گستاخی
ما است. برخی از معبران نوشته اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثی
را خبر می دهد که وقوع آن ها در اختیارما نیست.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi