مشاهده : 95 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تریبون ، دیدن تریبون در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تریبون ، دیدن تریبون در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تریبون ،تعبیر خواب سخنرانی پشت تریبون ،تعبیر خواب رفتن پشت تریبون ،تعبیر خواب پایین آمدن از تریبون و تعبیر خواب دیدن تریبون خالی همراه ما باشید.

هنگامی که خواب می بینید دوست دارید هر چه سریع تر تعبیر آن را بدانید
به همین دلیل ممکن است به انواع کتاب های تعبیر خواب مراجعه کنید که
اصلا مراجعه به این کتاب ها توصیه نمی شود.سعی کنید به هیچ عنوان
خواب هایتان را پیش افراد عادی و نا آگاه تعریف نکنید زیرا اولین تعبیری که
از یک خواب می شود تحقق میابد.در متن زیر تعبیر خواب تریبون را قرار
داده ایم.می توانید تعبیر خواب تریبون ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تریبون از نظر معبران

تعبیر خواب تریبون به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تریبون در خواب تجسمی است از غرور و خود خواهی و تفاخر و زیاده طلبی.
چنان چه در خواب ببینید پشت تریبون ایستاده اید و حرف می زنید گرفتار غرور
و زیاده طلبی خواهید شد.

تعبیر خواب اگر خودتان را پشت تریبون ببینید

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

تعبیر خواب تریبون از دیدگاه آنلی بیتون
اگر در خواب خود را پشت تریبون ببینى، بیانگر ضرر و زیان مالى است. اگر در
خواب تریبون ببینید، نشانه‏ى غم و اندوه است

تعبیر خواب ایستادن دیگری در پشت تریبون

ایستادن دیگری در پشت تریبون از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید کسی دیگر پشت تریبون ایستاده و سخن می گوید با انسانی مزاحم
و تصدیع دهنده بر می خورید و آشنا می شوید.

تعبیر خواب دیدن تریبون خالی

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تریبون خالی

اگر تریبون خالی دیدید زمینه ای پیش می آید که شما خود را بنمایانید اما نه آن طور
که واقعا هستید بل که به تظاهر و ریا.

تعبیر خواب پایین آمدن از تریبون

پایین آمدن از تریبون از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

فرود آمدن از تریبون ندامت از کارهای ریاکارانه و واقع بینی و همه این ها درست است
به شرطی که اصلا اهل نطق و خطابه نباشید و چنان چه معمولا پشت تریبون می روید
و حرف می زنید یا معلم و استاد دانشگاه هستید و در آمفی تاتر سخن می رانید خواب
شما عادی است و تعبیر ندارد.

تعبیر خواب رفتن پشت تریبون

نظر منوچهر مطیعی تهرانی درمورد رفتن پشت تریبون

پشت تریبون رفتن و حرف زدن تمایل شما را به تسلط بر دیگران باز می گوید و نشان آن
است که در واقع خود را ضعیف می شناسید و می کوشید با دیگران برابری یا بر آن ها
امتیاز حاصل نمائید.

تعبیر خواب سخنرانی پشت تریبون

سخنرانی پشت تریبون از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که حرف می زنید اما شنونده ندارید نشان آن است که به خودتان متکی
نیستید. اگر در خواب دیدید که شلوغ است و شنونده بسیار دارید و شما پشت تریبون قرار
گرفته اید نشان آن است که مردم درباره شما حرف خواهند زد و عیب جوئی می کنند بخصوص
اگر در خواب صدای خودتان را بشنوید.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi