مشاهده : 194 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تغار ، دیدن تغار در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تغار ، دیدن تغار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تغار ،تعبیر خواب دیدن تغار شکسته ،تعبیر خواب گم شدن تغار ،تعبیر خواب تغار لب شکسته و انواع تعبیر خواب تغار همراه ما باشید.

درباره این‌که تعبیر خواب پس از چه مدتی تحقق می‌یابد، معیار مشخص
یا اصول دقیقی وجود ندارد. آنچه در قرآن مجید آمده است، خواب دو تن
از انبیا الهی، حضرت ابراهیم و حضرت یوسف، است. حضرت ابراهیم در
خواب دید که به ایشان از جانب خداوند امر شد فرزندش را قربانی کند،
و ازآن‌جاکه خواب انبیا وحی است، ایشان برای اجرای فرمان الهی درنگ
نکرد و تعبیر خواب حضرت یوسف پس از بیست سال تحقق یافت.در متن زیر
تعبیر خواب تغار را قرار داده ایم. می توانید تعبیر خواب تغار ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تغار از نظر معبران

تعبیر خواب تغار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نوشته اند تغار در خواب زنی است پرهیزگار و نیک نفس که در خانه شوهر
با علم و حلم زندگی می کند و با تدبیر امور خانه را به نظام می آورد. تغار
ظرفی است گلی مثل زیر گلدانی که این روزها مرسوم و متداول است که
بدنه ای کلفت و لبه ای بلندتر از زیر گلدانی ها دارد. در گذشته از تغار برای
سائیدن کشک و خیس کردن سماغ و تهیه تتماج استفاده می کردند. امروز
از مشابه آن با لبه کوتاه قد برای زیر گلدان هایی که در داخل اتاق قرار می دهند
سود می برند و مصرف خانگی دیگری ندارد.

انواع تعبیر خواب تغار

تعبیر خواب تغار به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند تغار او بشکست یا ضایع شد، دلیل است که آن زن از او جدا شود،
یا از دنیا رحلت کند

تعبیر خواب دیدن تغار شکسته

تغار شکسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

با این وجود ممکن است در خواب های خود تغار ببینیم. معبران نوشته اند تغار زن
است و زن خانه است و چنانچه ببینیم تغاری داشتیم که شکسته خواب ما پیش
گوئی می کند که برای زن خانه حادثه ای می افتد.

تعبیر خواب گم شدن تغار

گم شدن تغار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر تغاری داشته باشیم که ببینیم دزد برده یا گم شده نشان آن است که بین زن
و شوهر اختلاف می افتد و جدائی حاصل می شود.

تعبیر خواب تغار لب شکسته

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تغار لب شکسته

تغار لب شکسته زن رنجور و بیمار است. برای دختران و پسران جوان تغار مادر است،
مادری کاردان و مدیر. برای زن هائی که تازه به خانه شوهر رفته اند تغار مادر شوهر
است.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi