مشاهده : 195 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تلگرام ، دیدن تلگرام و تلکس در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تلگرام ، دیدن تلگرام و تلکس در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تلگرام ،تعبیر خواب اگر جوانی در خواب تلگرام ببیند و انواع تعبیر خواب تلکس و تلگرام همراه ما باشید.

زمان تحقق تعبیر خواب به اعتبار زمان دیدن خواب نیز متفاوت است، به‌طور مثال:
خوابی که در حصه ابتدایی شب دیده شود، حداقل بیست سال بعد تعبیر آن ظاهر
می‌شود.خوابی که در آخر شب دیده شود، تقریباً تعبیر آن زود ظاهر می‌شود.خوابی
که بعد از طلوع فجر دیده شود، تعبیر آن طی یک ماه به وقوع می‌پیوندد.نهایت مدت
تحقق خواب بیست سال است.در متن زیر تعبیر خواب تلگرام و تلکس را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب تلگرام ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب تلگرام و تلکس

تعبیر خواب تلگرام و تلکس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تلگرام و تلکس در خواب های ما خبر آشنایی و دوستی است. اگر گمشده یا مسافری
دارید که از او بی خبر هستید از جانب او خبری دریافت می کنید. گاه اوهام و تصورات
ما در خواب شکل می پذیرند و گاه واقعیات مجسم می شوند و این می تواند از واقعیات
باشد در صورتی که قبل از خواب به آن گمشده یا غایب نیاندیشیده باشید.

تعبیر خواب دیدن تلکس و تلگرام در خواب

تعبیر خواب تلگرام از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که تلگرامی به اسم شما رسیده از جانب رئیس یا مافوق خود
هرکس که بر شما ریاست دارد احضار می شوید و احیانا کاری به شما محول
می گردد که انتظارش را ندارید و فکر نمی کنید شما مورد انتخاب قرار بگیرد.

تعبیر خواب اگر جوانی در خواب تلگرام ببیند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برای جوانان دیدن این خواب نیکو است چون هم می تواند خبر از یک شغل خوب
باشد و هم از یک پیوند عاطفی و عشقی که وضع بیننده خواب را دگرگون و متحول
می کند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی