مشاهده : 139 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تندیس ، دیدن تندیس در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تندیس ، دیدن تندیس در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تندیس ،تعبیر خواب شکستن تندیس و انواع تعبیر خواب تندیس همراه ما باشید.

دیدن تندیس در خواب غم و اندوه است.برخی معبران تندیس را به زن تعبیر می کنند
و لی هر جاندار و بی جانی می تواند بصورت تندیس در خواب ما حضور پیدا کند.اگر در
خواب ببینیم مجسمه ای را خودمان می شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است و اگر
ببینیم مجسمه ای که داریم شکسته ، شکست و زیان عاطفی است.در متن زیر تعبیر
خواب تندیس را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب تندیس ما را در سایت پرشین وی
بخوانید.

تعبیر خواب تندیس از نظر معبران

تعبیر خواب تندیس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده اند،
مجسمه یا تندیس را نیز زن دانسته اند اما از نظر کلی در علم خواب هر عزیز و محبوبی ،
اعم از جاندار و بی جان ، انسان یا حیوان ، می تواند در خواب ما به شکل تندیس ظاهر
شود. همه چیزها یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جائی خاص خویش
دارند خواسته یا ناخواسته در خواب ها تندیس می شوند. پس تندیس تنها زن نیست.

تعبیر خواب تندیس هایی که سایه شان برزمین می افتد

تعبیر خواب تندیس به روایت محمد بن سیرین

تندیس ها که سایه آن بر زمین افتد، چون به خواب بیند غم و اندوه است، خاصه که به گونه
سیاه بیند و آن چه در دیوار نگاشته بیند.

تعبیر خواب شکستن تندیس

شکستن تندیس از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینیم تندیسی را می شکنیم یا به زمین می افکنیم ( به نیت خرد
کردن و از بین بردن) و یا چهره اش را با رنگ می پوشانیم که شناخته نشود باز تعبیر
همان است و تندیس در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می گیرد که از آن
نفرت داریم

تعبیر دیدن تندیس در خواب

تعبیر خواب تندیس به روایت امام جعفر صادق

دیدن تندیس ها درخواب بر سه وجه است.

اول: غم و اندوه. دوم: نقصان قدر و جاه. سوم: بی امانتی در کارها.

تعبیر خواب دیدن تندیس در خواب

تعبیر خواب تندیس از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تندیس خواست بالای ما است که زیاد به آن توجه داریم حال اگر دیدیم مجسمه ای را
خودمان می شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است و اگر دیدیم مجسمه ای که داریم
شکسته ، شکست و زیان عاطفی است. داشتن چندین تندیس تحیر و سرگردانی در
میان هوس ها و تمایلات بی شمار است و گویای هوسبازی ما است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi