مشاهده : 166 تعبیر خواب حرف جیم RSS اشتراک:

تعبیر خواب جاده ، دیدن جاده در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جاده ، دیدن جاده در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جاده ،تعبیر خواب دیدن سربالایی در جاده ،تعبیر خواب دیدن جاده سرسبز و باصفا ،تعبیر خواب جاده تنگ و تعبیر خواب پابرهنه بودن در جاده همراه ما باشید.

دیدن جاده در خواب مسیر همان حیاتی است که دارید طی می کنید منتها خواب
شما از آینده هایی نه چندان دور خبر می دهد و شما را از آن چه می خواهد پیش
بیاید آگاه می کند.اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می شوید
و به دشواری می افتید.اگر جاده تنگ و آفتاب گرم بود به بیماری مبتلا می شوید.
در متن زیر تعبیر خواب جاده را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جاده ما را در
سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جاده از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار
می روند که می پیمائیم و در این راه ها به نتایج نیک و بد و خیر و شر میرسیم. اگر در
خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی
و بی یاوری می کنید.

تعبیر خواب دیدن جاده ناهموار

جاده ناهموار از نظر آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در جاده ای ناهموار و ناشناخته سفر می‌کنید، علامت آن است که وظایف
جدیدی به عهده خواهید گرفت که نتیجه ای جز اتلاف وقت و ناراحتی برای شما به ارمغان
نخواهد آورد.

تعبیر خواب پابرهنه بودن در جاده

پابرهنه بودن در جاده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست. اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی
رو به رو می شوید و به دشواری می افتید. اگر جاده ای را که می پیمودید ( با وسیله یا
بدون وسیله فرق نمی کند) صاف و هموار بود تعبیری مخالف تعبیر بالا دارد و خواب شما
می گوید راه پیشرفتتان صاف است.

تعبیر خواب دیدن جاده سرسبز و باصفا

اگر خواب ببینید به همراه دوستانتان از جاده ای سرسبز و با صفا عبور می‌کنید، نشانه
آن است که در آینده نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای
زیبا خواهید ساخت.

تعبیر خواب جاده بن بست

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد دیدن جاده بن بست

اگر جاده ناگهان بریده شد و به بن بست رسید خوب نیست. اگر جاده پرتگاه داشت و شما
از آن پائین رفتید تنزل شان می یابید و اگر به پرتگاه سقوط کردید حادثه ای نامطلوب اتفاق
می افتد که موجب سقوط شما می شود.

تعبیر خواب جاده تنگ

دیدن جاده تنگ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر جاده تنگ و آفتاب گرم بود به بیماری مبتلا می شوید.

تعبیر خواب دیدن سربالایی در جاده

دیدن سربالایی در جاده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر به سر بالائی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید ارتقا مقام می یابید و چنانچه به
دشواری بر خوردید مشکلاتی سر راه شما قرار می گیرد که در می مانید. به دیدن جاده
در خواب مسیر همان حیاتی است که دارید طی می کنید منتها خواب شما از آینده هایی
نه چندان دور خبر می دهد و شما را از آن چه می خواهد پیش بیاید آگاه می کند.

ساعد نیوز و بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن