مشاهده : 455 تعبیر خواب حرف جیم RSS اشتراک:

تعبیر خواب جدال ، دیدن جدال در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جدال ، دیدن جدال در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جدال ،تعبیر خواب جدال کردن با یک نفر ،تعبیر خواب اگر ببینید باعده ی زیادی جدال می کنید و تعبیر خواب دیدن جدال در خواب همراه ما باشید.

اگر در خواب ببینید که باکسی جنگ و جدال می کنید اصلا نگران نباشید زیرا
برخلاف اینکه جدال در بیداری ناخوشایند است در خواب بسیار خوب است و
نشانه ی رفاقت ،دوستی و کار خیر است.اگر در خواب ببینید با عده زیادی
جدال می کنید دوستان فراوانی خواهید یافت .در متن زیر تعبیر خواب جدال
را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جدال ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جدال از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بر خلاف بیداری که جدال کار خوبی نیست ، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت
و اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است. در زندگی روزانه ما یا کینه موجب بروز
جدال است و یا جدال ، کینه و بغض و نفرت می آورد اما در خواب عکس این صادق
است یعنی وقتی ببینید که با کسی جدال می کنید یا حد اقل دست به گریبان
شده اید خواب شما می گوید که با کسی طرح دوستی می ریزید و رفیقی خوب
پیدا می کنید.

تعبیر خواب اگر ببینید باعده ی زیادی جدال می کنید

تعبیر خواب جدال از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید با عده زیادی جدال می کنید دوستان فراوانی خواهید یافت .

تعبیر خواب جدال کردن با یک نفر

جدال کردن با یک نفر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مشاهده کنید که شما دسته جمعی با یک نفر سرگرم جنگ و جدال هستید
خواب شما خبر می دهد که مردی نیک نفس و شریف سر راهتان قرار می گیرد
که همه مشتاق دوستی با او می شوند و برای آشنائی با وی سر و دست
می شکنند.

تعبیر خواب دیدن جدال در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پس اگر شب هنگام در خواب دیدید که با کسی جدال می کنید دچار بیم و هراس
نشوید و اندیشه بد به خود راه ندهید. انشا الله خیر است.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi