مشاهده : 301 تعبیر خواب حرف جیم RSS اشتراک:

تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهیزیه ،تعبیر خواب جهیزیه عروس ،تعبیر خواب جهیزیه مجلل و تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه همراه ما باشید.

ابن‌سیرین می‌گوید که لازم نیست هر خوابی را که انسان می‌بیند دنبال
تعبیر آن باشد، بلکه خوابی شایسته تعبیر است که از طرف خداوند متعال
به انسان نشان داده شود، و آن خوابی است که فرشته مأمور خواب‌ها،
روحائیل، آن را از لوح محفوظ به انسان نشان می‌دهد. علاوه‌بر ابن‌سیرین،
بسیاری از علمای این امت نیز به‌طور خدادادی به علم تعبیر خواب آگاهی
داشته و دارند و وقتی خوابی برای آنان بازگو شود، تعبیر آن به ذهن‌شان
القا می‌گردد.در متن زیر تعبیر خواب جهیزیه را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب جهیزیه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب جهیزیه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جهیزیه که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست و کوششی که برای
حفظ آبروی خویش در جامعه به عمل می آوریم و تمام امکاناتی است که برای
اثبات آبرومندی خویش در اختیار داریم. آبروی ما اعتبار ما نیز هست و اعتبار ما
سرمایه یا بخشی از سرمایه ما محسوب می گردد پس اگر بتوانیم آبروی خود
را محفوظ نگه داریم حافظ اعتبار و سرمایه خویش نیز هستیم.

تعبیر خواب جهیزیه مجلل

جهیزیه مجلل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

این کشش و کوشش در خواب های ما به شکل خیلی چیزها از جمله جهیزیه
یه متجلی می شود. جامه و پیراهن نیز از این قبیلند. می گویند ارزش عروس
به جهیزیه است که همراه می برد پس اگر در خواب ببینیم جهیزیه مجلل
می برند خواب ما از پیروزی و موفقیت آینده خبر می دهد و این که موقعیت
اجتماعی بسیار محکمی خواهیم داشت.

تعبیر خواب اگر ببینید همسرتان جهیزیه نیاورده

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون 

اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه ای با خود نیاورده است ، علامت آن است
که برای رهایی از فقر باید روی روابط خود با مردم حساب کنید .

تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد جهیزیه فقیرانه

برعکس اگر جهیزیه یه فقیرانه و مختصر می برند از بیم و هراس شما نسبت
به موقعیت خودتان اطلاع می دهد. تهیه و تدارک جهیز حفظ آبروست.

تعبیر خواب اگر ببینید همسرتان جهیزیه آورده

تعبیر خواب جهیزیه از نظر آنلی بیتون

اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است ، نشانه آن است
که انتظارات شما برآورده خواهد شد .

تعبیر خواب جهیزیه عروس

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

اگر در خواب جهیزیه‌ى عروس ببینید، نشانه‌ى آن است که شما به زودى
ازدواج مى‌کنید.

تعبیر خواب اگر ببینید جهیزیه به خانه شما می آورند

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که جهیزیه به خانه شما می آورند سودی عایدتان
می شود و مقدار آن بستگی به میزان جهیزیه دارد. اگر جهیزیه از خانه
شما می برند خوب است بی آن که سودی عایدتان شود.

بانک جامع تعبیر خواب و ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن