مشاهده : 521 تعبیر خواب حرف خ RSS اشتراک:

تعبیر خواب خرمهره ، دیدن خرمهره در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب خرمهره ، دیدن خرمهره در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب خرمهره ،تعبیرخواب آویختن خرمهره به گردن سگ ،تعبیر خواب آویختن خرمهره به گردن گربه ،تعبیرخواب آویختن خرمهره به دست و گردن و تعبیر خواب بازی کردن با خرمهره همراه ما باشید.

خواب هایمان را نباید پیش هرکس تعریف کنیم و فقط خواب هایی که می بینیم می توانیم پیش معبران و تعبیرکنندگان آن تعریف کنیم.در این قسمت تعبیر خواب خرمهره را بیان کرده ایم که اگر در خواب ببینید خرمهره را به گردن سگ آویخته اید یعنی رفیقتان را گول میزنید واگر ببینید خرمهره را بر گردن گربه آویزان کرده اید یعنی همسرتان را فریب می دهید.می توانید برای تعبیر خواب خرمهره مارا در سایت پرشین وی دنبال کنید.

تعبیر خواب خرمهره از نظر معبران

تعبیر خواب خرمهره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خرمهره بی ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار میگیرد.

تعبیر خواب بازی کردن با خرمهره

بازی کردن با خر مهره خود فریبی است.

تعبیر خواب آویختن خرمهره به دست و گردن

آویختن خر مهره به دست و بازو و گردن نشان آن است که به چیزهای باطل مباهات می کنید یا غلو می نمائید و خود را غیر از آن چه هستید نشان می دهید. ریا می کنید و لاف می زنید.

تعبیرخواب آویختن خرمهره به گردن سگ

اگر ببینید به گردن سگ خویش خرمهره می بندید دوست خود را فریب می دهید.

تعبیر خواب آویختن خرمهره به گردن گربه

اگر ببینید به گردن گربه خویش خر مهره می آویزید همسر خویش را گول می زنید یا زنی دیگر از شما فریب می خورد و دروغ می شنود.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi