مشاهده : 199 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
اگر در خواب ببینید که خنجر در دست داشتید یعنی از جانب فرزند و برادر مورد لطف و محبت قرار بگیرید.و اگر ببینید خنجر را در زیر بستر یا سر قرار داده اید همسرتان شما را تایید خواهد کرد و از سوی او نفعی به شما میرسد

تعبیر خواب خنجر از دید معبران مختلف را در قسمت زیر قرار داده ایم که منوچهر مطیعی تهرانی
در مورد در خواب دیدن داشتن خنجر که آن را به کمر بسته اید می گوید که خویشان و دوستان
غم شما را می خورند و به شما کمک می کنند و یا از جانب آنها سودی به شما میرسد.برای
افزایش اطلاعاتتان در مورد تعبیر خواب دشنه ما را در سایت پرشین وی دنبال کنید.

تعبیر خواب دشنه از دید معبران

خنجر بیشتر یک سلاح تدافعی است نه تهاجمی و در خواب همین معنی را می رساند.

تعبیر خواب خنجر داشتن و به کمر بستن

روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر در خواب دیدید که خنجر دارید و آن را به کمر بسته اید خویشان و دوستانتان غم شما
را می خورند و به شما کمک می کنند
یا از جانب ایشان سودی برای شما مترتب است و یا امکاناتی برای مقابله با دشواری ها
در اختیار شما قرار می دهند.

تعبیر خواب خنجر در دست داشتن

اگر خنجر را در دست داشتید از جانب برادر یا فرزندتان مورد
محبت و حمایت واقع می شوید. اگر خنجر را زیر بستر یا زیر سر خود در رختخواب نهاده بودید
همسرتان شما را تا یید می کند و یا نفعی به شما می رساند.

تعبیر خواب خنجر زنگ زده در دست

اگر خنجر اخته در دست داشتید خواب شما می گوید که زمان حمایت و مساعدت
نزدیک است و به زودی متمتع می گردد و اگر دیدید خنجری داشتید که زنگ زده و کند
بود خواب شما می گوید دیگران می خواهند به شما کمک کنند و سود برسانند اما نمی توانند
و اگر شکسته بود به این معنی است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد.

داشتن خنجر در خواب و از دست دادن آن

معبران کهن درباره خنجر نوشته اند که اگر خنجر داشته باشید با کسی دشمنی پیدا
می کنید و اگر خنجر را از دست بدهید جنگ و دشمنی از بین می رود.

تعبیرستان و با علمنظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن