مشاهده : 88تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
اگر در خواب ببینید که خنجر در دست داشتید یعنی از جانب فرزند و برادر مورد لطف و محبت قرار بگیرید.و اگر ببینید خنجر را در زیر بستر یا سر قرار داده اید همسرتان شما را تایید خواهد کرد و از سوی او نفعی به شما میرسد

تعبیر خواب خنجر از دید معبران مختلف را در قسمت زیر قرار داده ایم که منوچهر مطیعی تهرانی
در مورد در خواب دیدن داشتن خنجر که آن را به کمر بسته اید می گوید که خویشان و دوستان
غم شما را می خورند و به شما کمک می کنند و یا از جانب آنها سودی به شما میرسد.برای
افزایش اطلاعاتتان در مورد تعبیر خواب دشنه ما را در سایت پرشین وی دنبال کنید.

تعبیر خواب دشنه از دید معبران

خنجر بیشتر یک سلاح تدافعی است نه تهاجمی و در خواب همین معنی را می رساند.

تعبیر خواب خنجر داشتن و به کمر بستن

روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر در خواب دیدید که خنجر دارید و آن را به کمر بسته اید خویشان و دوستانتان غم شما
را می خورند و به شما کمک می کنند
یا از جانب ایشان سودی برای شما مترتب است و یا امکاناتی برای مقابله با دشواری ها
در اختیار شما قرار می دهند.

تعبیر خواب خنجر در دست داشتن

اگر خنجر را در دست داشتید از جانب برادر یا فرزندتان مورد
محبت و حمایت واقع می شوید. اگر خنجر را زیر بستر یا زیر سر خود در رختخواب نهاده بودید
همسرتان شما را تا یید می کند و یا نفعی به شما می رساند.

تعبیر خواب خنجر زنگ زده در دست

اگر خنجر اخته در دست داشتید خواب شما می گوید که زمان حمایت و مساعدت
نزدیک است و به زودی متمتع می گردد و اگر دیدید خنجری داشتید که زنگ زده و کند
بود خواب شما می گوید دیگران می خواهند به شما کمک کنند و سود برسانند اما نمی توانند
و اگر شکسته بود به این معنی است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد.

داشتن خنجر در خواب و از دست دادن آن

معبران کهن درباره خنجر نوشته اند که اگر خنجر داشته باشید با کسی دشمنی پیدا
می کنید و اگر خنجر را از دست بدهید جنگ و دشمنی از بین می رود.

تعبیرستان و با علمنظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاه ،تعبیر خواب آب چاه و تعبیر خواب بد طعم بودن آب چاه از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغاله ، دیدن چغاله در خواب چه تعبیری دارد ؟