مشاهده : 5300 تعبیر خواب حرف ف RSS اشتراک:

تعبیر خواب فلفل ، دیدن فلفل در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب فلفل ، دیدن فلفل در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب فلفل ،تعبیر خواب دیدن فلفل سیاه ،تعبیر خواب دیدن فلفل قرمز در خواب ،تعبیر خواب فلفل سبز و فلفل خشک و انواع تعبیر خواب فلفل همراه ما باشید.

معبران درباره تعبیر خواب فلفل چنین گفته اند خوردن فلفل در خواب و سوختن زبان
نشان از غیبت کردن دارد .فلفل قرمز در خواب به معنای ازدواج با همسر خوب است .
مطیعی تهرانی فلفل را در خواب نشان از رنج و ناراحتی می داند و چنین گفته که
هرچه رنگ فلفل قرمز تر باشد تعبیرش بدتر است.در متن زیر تعبیر خواب فلفل را قرار
داده ایم.می توانید تعبیر خواب فلفل ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب فلفل

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب فلفل مى‏گوید

۱ـ اگر در خواب احساس کنید از خوردن فلفل زبانتان می سوزد ، نشانه آن است که
در اثر علاقه ای که
به غیبت کردن دارید از دست آشنایان خود عذاب خواهید کشید .

تعبیر خواب فلفل سبز و فلفل خشک

تعبیر خواب فلفل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب فر مو

دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک
باشد و چه تر،
چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم.تعبیر فلفل را در
زمره چاشنی ها و سس ها گفتیم به حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنید
ولی این در صورتی است

تعبیر خواب دیدن فلفل قرمز در خواب

دیدن فلفل قرمز از نظر آنلی بیتون

دیدن فلفل قرمز در خواب ، نشانه یافتن همسری خوب است .استفاده از فلفل قرمز
در خواب ، نشانه آن است که با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از دیگران خواهید
گرفت .

تعبیر خواب دیدن فلفل در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب فضله

فلفل محور خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسی رویا نباشد
نبایستی به آن اهمیت داد. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.

تعبیر خواب دیدن فلفل سیاه

دیدن فلفل سیاه از نظر آنلی بیتون

آسیاب کردن فلفل سیاه در خواب ، علامت آن است که قربانی فریب و نیرنگ
جمعی از
مردان و زنان خواهید شد . دیدن فلفل سیاه در فلفلدان ، به معنای دعوا و سرزنشهای
تند و تیز است .

تعبیر خواب اگر دختری در خواب فلفل ببیند

تعبیر خواب فلفل به روایت آنلی بیتون

اگر دختری خواب ببیند روی غذای خود فلفل می ریزد ، نشانه آن است که فریب
دوستان خود را
خواهد خورد

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi