مشاهده : 4169تعبیر خواب حرف قافRSSاشتراک:

تعبیر خواب قیچی

تعبیر خواب قیچی
قیچی ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینیم لباسی را قیچی می کنیم و یا مویی را کوتاه می کنیم که هر کدام تعبیری دارد . در ادامه با ما همراه باشید .

ابن سیرین درباره تعبیر خواب قیچی می گوید دیدن قیچی در خواب به معنای فرزند دار شدن است .از نظر معبران ,
به طور کلی دیدن قیچی در خواب خوب است و تعبیرش نیکو است .جابر مغربی دیدن قیچی را در خواب به معنای ,
خرید ملک می داند . در ادامه تعابیری متفاوت از قیچی در پرشین وی آورده شده است .

تعبیر خواب قیچی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای قیچی عبارتند از: ۱- مردی تقسیم کننده ۲- مردی اصیل و نجیب ۳- دوستی موافق و سازگار.

اگر خواب ببینی لباس خود را با قیچی بریده‌ای، یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند.
اگر در خواب ببینی به تو قیچی داده‌اند، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

تعبیرش این است که اگر اسب داری، اسب دیگری می‌خری و اگر مِلک داشته باشی، ملک دیگری خواهی خرید

اگر در خواب ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یـعـنـی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه ,
رسیدگی خواهی کرد.

اگر ببینی موها یا لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است،

معنای قیچی کردن مو در خواب

اگر خواب ببینی ناخن خود را با قیچی [یا ناخنگیر] گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .

تعبیر خواب قیچی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز ,
و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی. قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید,
یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد ,

ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول. قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه ,
در دست دیگری باشد خواب شما خبر می دهد که در مورد شما دو نفر متفقا فتنه می کنند.

اگر در دست شما باشد این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می کنید و نفاق به وجود می آورید. مثلا با کمک,
همسرتان یا خواهر و برادرتان. ممکن است این کار عمدی نباشد ولی به هر صورت هست. این تعبیر ,
در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد اثر کلی ندارد.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب قیچی مى‏گوید:

۱ـ دیدن قیچی در خواب ، نشانه بداقبالی است . زنان به همسران خود حسادت می ورزند و با آنان صادق نخواهند بود ،
عشاق از یکدیگر جدا می شوند ، و بیهودگی بر افق افکار نقش می بندد .

۲ـ اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می کنید ، نشانه آن است که می کوشید کاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید .
۳ـ دیدن قیچی شکسته در خواب ، نشانه روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیکان

۴ـ گم کردن قیچی در خواب ، علامت آن است که از کارهای نامساعد دوری خواهید کرد

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟