مشاهده : 4246تعبیر خواب حرف قافRSSاشتراک:

تعبیر خواب قیچی

تعبیر خواب قیچی
قیچی ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینیم لباسی را قیچی می کنیم و یا مویی را کوتاه می کنیم که هر کدام تعبیری دارد . در ادامه با ما همراه باشید .

ابن سیرین درباره تعبیر خواب قیچی می گوید دیدن قیچی در خواب به معنای فرزند دار شدن است .از نظر معبران ,
به طور کلی دیدن قیچی در خواب خوب است و تعبیرش نیکو است .جابر مغربی دیدن قیچی را در خواب به معنای ,
خرید ملک می داند . در ادامه تعابیری متفاوت از قیچی در پرشین وی آورده شده است .

تعبیر خواب قیچی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای قیچی عبارتند از: ۱- مردی تقسیم کننده ۲- مردی اصیل و نجیب ۳- دوستی موافق و سازگار.

اگر خواب ببینی لباس خود را با قیچی بریده‌ای، یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند.
اگر در خواب ببینی به تو قیچی داده‌اند، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

تعبیرش این است که اگر اسب داری، اسب دیگری می‌خری و اگر مِلک داشته باشی، ملک دیگری خواهی خرید

اگر در خواب ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یـعـنـی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه ,
رسیدگی خواهی کرد.

اگر ببینی موها یا لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است،

معنای قیچی کردن مو در خواب

اگر خواب ببینی ناخن خود را با قیچی [یا ناخنگیر] گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .

تعبیر خواب قیچی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز ,
و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی. قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید,
یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد ,

ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول. قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه ,
در دست دیگری باشد خواب شما خبر می دهد که در مورد شما دو نفر متفقا فتنه می کنند.

اگر در دست شما باشد این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می کنید و نفاق به وجود می آورید. مثلا با کمک,
همسرتان یا خواهر و برادرتان. ممکن است این کار عمدی نباشد ولی به هر صورت هست. این تعبیر ,
در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد اثر کلی ندارد.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب قیچی مى‏گوید:

۱ـ دیدن قیچی در خواب ، نشانه بداقبالی است . زنان به همسران خود حسادت می ورزند و با آنان صادق نخواهند بود ،
عشاق از یکدیگر جدا می شوند ، و بیهودگی بر افق افکار نقش می بندد .

۲ـ اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می کنید ، نشانه آن است که می کوشید کاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید .
۳ـ دیدن قیچی شکسته در خواب ، نشانه روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیکان

۴ـ گم کردن قیچی در خواب ، علامت آن است که از کارهای نامساعد دوری خواهید کرد

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟