مشاهده : 2469تعبیر خواب حرف لامRSSاشتراک:

تعبیر خواب لوبیا

تعبیر خواب لوبیا
لوبیا یکی از حبوبات نفاخ است که در غذاهای ایرانیان بسیار استفاده می شود ولی معبران دیدن لوبیا را در خواب خوب نمی دانند . برای دانستن تعبیر خواب لوبیا با ما همراه باشید .

ابن سیرین که یکی از معبران بزرگ است درباره تعبیر خواب لوبیا می گوید دیدن لوبیا در خواب نشان از غم دارد .
معبران دیگر هم دیدن لوبیا را در خواب نشانه بیماری , نگرانی , نا امیدی , مشکلات و غم و اندوه می دانند .به طور کلی,
از نظر معبران دیدن لوبیا در خواب خوب نیست . برای اطلاع از تعابیر بیشتر لوبیا با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب لوبیا

تعبیر خواب لوبیا به روایت محمد بن سیرین

دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت، نشانه غم بود و در دیدن آن خیری نباشد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن لوبیا در خواب ، نشانه نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است ، بخصوص وقتی ببینید که لوبیاها در حال رشدند .

۲ـ دیدن دانه های خشک لوبیا در خواب ، نشانه نومیدی زیاد در زندگی است . باید بیشتر مراقب خود باشید,
تا به بیماری واگیردار مبتلا نشوید .

۳ـ خوردن لوبیا در خواب ، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می دهد.

در کتاب سر زمین رویاها درباره لوبیا آمده است:

تعبیر داشتن لوبیا در خواب

اگر در خواب ببینید لوبیا دارید : مشکلات در آینده

لوبیاها رشد می کنند : اضطراب و دردسر

لوبیا می خرید : پای شما به یک رسوائی کشیده خواهد شد .

در خواب لوبیا می خورید : به یک بیماری مسری دچار خواهید شد

لوبیا می پزید : کارهایتان پیش خواهد رفت

بیشتر بدانید تعبیر خواب لوبیا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

لوبیا یک ماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد.
معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن ,
معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد ,
و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند.

معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی,
آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند.
ابن سیرین خوردن لوبیا را غمو رنج دانسته و معبران دیگر نیز تقریبا همین عقیده را دارند.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب لوبیا می‌گوید:

اگر در خواب ببینی لوبیا میکاری، معنایش غم و ناراحتی است.

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟