مشاهده : 6292 تعبیر خواب حرف لام RSS اشتراک:

تعبیر خواب لوبیا

تعبیر خواب لوبیا
لوبیا یکی از حبوبات نفاخ است که در غذاهای ایرانیان بسیار استفاده می شود ولی معبران دیدن لوبیا را در خواب خوب نمی دانند . برای دانستن تعبیر خواب لوبیا با ما همراه باشید .

ابن سیرین که یکی از معبران بزرگ است درباره تعبیر خواب لوبیا می گوید دیدن لوبیا در خواب نشان از غم دارد .
معبران دیگر هم دیدن لوبیا را در خواب نشانه بیماری , نگرانی , نا امیدی , مشکلات و غم و اندوه می دانند .به طور کلی,
از نظر معبران دیدن لوبیا در خواب خوب نیست . برای اطلاع از تعابیر بیشتر لوبیا با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب لوبیا

تعبیر خواب لوبیا به روایت محمد بن سیرین

دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت، نشانه غم بود و در دیدن آن خیری نباشد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن لوبیا در خواب ، نشانه نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است ، بخصوص وقتی ببینید که لوبیاها در حال رشدند .

۲ـ دیدن دانه های خشک لوبیا در خواب ، نشانه نومیدی زیاد در زندگی است . باید بیشتر مراقب خود باشید,
تا به بیماری واگیردار مبتلا نشوید .

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب لاله عباسی

۳ـ خوردن لوبیا در خواب ، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می دهد.

در کتاب سر زمین رویاها درباره لوبیا آمده است:

تعبیر داشتن لوبیا در خواب

اگر در خواب ببینید لوبیا دارید : مشکلات در آینده

لوبیاها رشد می کنند : اضطراب و دردسر

لوبیا می خرید : پای شما به یک رسوائی کشیده خواهد شد .

در خواب لوبیا می خورید : به یک بیماری مسری دچار خواهید شد

لوبیا می پزید : کارهایتان پیش خواهد رفت

بیشتر بدانید تعبیر خواب لوبیا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

لوبیا یک ماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد.
معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن ,
معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد ,
و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب لیمو

معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی,
آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند.
ابن سیرین خوردن لوبیا را غمو رنج دانسته و معبران دیگر نیز تقریبا همین عقیده را دارند.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب لوبیا می‌گوید:

اگر در خواب ببینی لوبیا میکاری، معنایش غم و ناراحتی است.

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi