مشاهده : 2564 تعبیر خواب حرف میم RSS اشتراک:

تعبیر خواب مجسمه

تعبیر خواب مجسمه
مجسمه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .از نظر معبران هر چیزی عزیزی در زندگی انسان می تواند در خواب به صورت مجسمه ظاهر شود .برای دانستن تعبیر خواب مجسمه با ما همراه باشید .

ابن سیرین معتقد است دیدن مجسمه در خواب به معنای غم می باشد .منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب مجسمه ,
می گوید شکستن و خراب کردن مجسمه در خواب به معنای نفرت از کسی یا چیزی می باشد ولی اگر مجسمه خود شکست,
به معنای شکست عاطفی می باشد .تعبیرگر دیگری دیدن مجسمه را در خواب نشان از آینده شیرین می داند.

تعبیر خواب مجسمه

جابر مغربی درباره دیدن مجسمه در خواب می‌گوید:

اگر در خواب ببینی تصویر یا مجسمه آدم را با تصویر یا مجسمه حیوان عوض می‌کنی، یـعـنـی دروغگو خواهی شد ,
و اعتقادات مذهبی بد و نادرستی پیدا می‌کنی و یا در مورد صفات خداوند متعال حرف نادرستی خواهی گفت .

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب مجسمه می‌گوید:

دیدن مجسمه در خواب، علامت توفیق اندک در امور عشقی است.

اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می‌گذارید، نشانه آن است که اراده شما سست می‌شود ,
و به آسانی در آستانه گمراهی قرار می‌گیرید.

زنان بعد از دیدن چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند. اگر مجسمه‌ها در خواب بد هیبت به نظر برسند،
نشانه آن است که در خانواده خود با مشکلی مواجه خواهید شد.

تعبیر خواب مجسمه به روایت محمد بن سیرین

تندیس در خواب غم و اندوه است بخصوص اگر سایه آن بر زمین افتاده باشد و دیدن چندین تندیس کفر و الحاد است.

درباره تعبیر خواب مجسمه  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

معبران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده اند، مجسمه یا تندیس را,
نیز زن دانسته اند اما از نظر کلی در علم خواب هر عزیز و محبوبی ، اعم از جاندار و بی جان ،
انسان یا حیوان ، می تواند در خواب ما به شکل تندیس ظاهر شود.

معنای شکستن تندیس در خواب

همه چیزها یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جائی خاص خویش دارند خواسته یا ناخواسته ,
در خواب ها تندیس می شوند. پس تندیس تنها زن نیست. چنانچه در خواب ببینیم تندیسی را,
می شکنیم یا به زمین می افکنیم ( به نیت خرد کردن و از بین بردن) و یا چهره اش را با رنگ می پوشانیم,

که شناخته نشود باز تعبیر همان است و تندیس در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می گیرد ,
که از آن نفرت داریم.

این درست می تواند باشد اما با نحوه زندگی امروز ما تطبیق نمی یابد. تندیس خواست بالای ما است ,
که زیاد به آن توجه داریم حال اگر دیدیم مجسمه ای را خودمان می شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است,

و اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکسته ، شکست و زیان عاطفی است. داشتن چندین تندیس تحیر و سرگردانی,
در میان هوس ها و تمایلات بی شمار است و گویای هوسبازی ما است.

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کنند که تندیس در خواب یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه است ,
و یا بی امانتی در کارها

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب مجسمه می گوید :

مجسمه به معنای  آینده ای شیرین می باشد.

تعبیر خواب , تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی