مشاهده : 702 تعبیر خواب حرف میم RSS اشتراک:

تعبیر خواب مژگان

تعبیر خواب مژگان
در این مطلب منظور از مژگان همان مژه های چشم می باشد که ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . مثلا خواب ببینیم مژگانی پرپشت داریم و یا برعکس خواب ببینیم مژگان از چشم ما میریزد .برای دانستن تعبیر خواب مژگان با ما همراه باشید.

برای دیدن مژگان در خواب تعابیر متفاوتی وجود دارد . تعبیر خواب مژگان امام صادق می گوید دیدن مژگان در خواب ,
به معنای دین و مال و دوست می باشد . در حالی که منوچهر تهرانی درباره دیدن مژگان در خواب می گوید اگر در خواب ببینید,
مژگان ندارید یعنی خانواده شما از سمت شما پراکنده می شوند و تنها می شوید و یا ابن سیرین می گوید,
ریختن مژگان در خواب به معنای فساد می باشد.

تعبیر خواب مژگان

تعبیر خواب مژگان به روایت امام جعفر صادق

دیدن مژگان بر چهار وجه است.

اول: نگه داشتن دین. دوم: دوست. سوم: مال. چهارم: خرمی.

درباره تعبیر خواب مژگان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری,
و خواب را با ایشان می گذرانید.

این ها در خواب به صورت مژگان ظاهر می شوند. اگر در خواب ببنید که هر دو چشم شما مژه ندارد منزوی و تنها ,
می شوید و نزدیکانتان از اطراف شما پراکنده می گردند و اگر در خواب ببینید مژگان پرپشت و انبوهی دارید,
اطرافتان شلوغ می شود و خانه و خانواده ای انبوه و پر ازدحام خواهید داشت.

معنای دیدن مژگان در خواب

اگر در خواب ببنید چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر ,
بی محبتی خواهید دید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و وفادار می مانند,

وچنانچه در خواب ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان فاقد مژگان می باشد تعبیر بر عکس است.

تعبیر خواب مژگان به روایت محمد بن سیرین

دیدن مژگان چشم در خواب، به معنای نگاه داشتن دین است. اگر در خواب دید مژگان او ریخت، دلیل بر ,
فساد دین است. اگر خواب دید مژگان چشم او می جنبید، به این معنا است که بیمار شود.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن