مشاهده : 4467تعبیر خواب حرف میمRSSاشتراک:

تعبیر خواب مگس

تعبیر خواب مگس
مگس ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است در خواب ببینیم مگسی را می کشیم یا در غذا مگس افتاده است .ممکن است صدای مگس در خواب شنیده شود که هر کدام تعبیر خود را دارد . برای دانستن تعبیر خواب مگس با ما همراه باشید .

 

معبران تعابیر متختلفی برای دیدن مگس در خواب آورده اند . مثلا منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب مگس می گوید ,
که شنیندن وزوز مگس در خواب یعنی آدم هایی پشت سرمان حرف می زنند که ارزش ندارد . پرواز مگس در خواب,
به معنای ایجاد مزاحمت در زندگی می باشد . در ادامه تعابیری از ابراهیم کرمانی و دیگر معبران را مشاهده می کنید .

تعبیر خواب مگس

در کتاب سر زمین رویاها آمده:

خواب مگس : دوستان برای شما ایجاد دردسر میکنند .

تعدادی زیادی مگس : مرتکب یک عمل احمقانه خواهید شد .

مگسها روی بچه ها : معشوق شما وفادار خواهد بود

مگس روی گربه یا سگ : عمر طولانی

مگس روی خوراکی : موفقیت شما بتاخیر می افتد

یک خرمگس شما را می گزد : غم شما را فرا میگیرد .

خواب یک مگس کوچک : نگرانی و ضررمالی

مگسهای کوچک روی دیگران : پولتان را از دست می دهید

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که مگسى را مى‌کشید، یعنى دشمنانتان را شکست مى‌دهید.

تعبیر خواب مگس به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن مگس، به معنای مردم فرومایه است ، اگر خواب دید مگسان وی را می گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند.
اگر در خواب مگس را بکشت، دلیل که حاسدی راقهر کند.

خالد بن علی بن محد العنبری درباره تعبیر خواب مگس می گوید:

مگس در خواب، به مردی بیارزش و ضعیف تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که مگسی دور سرش میچرخد،

دشمنی ضعیف و ناتوان دارد که میخواهد بر او غلبهکند. اگر کسی در خواب ببیند که مگسی بر روی چیزی،
در خانه اش نشسته است، از آن چیز در مقابل دزد محافظت نماید.

تعبیر کشتن مگس در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که مگسی را میکشد، آرامش و تندرستی به او عطا میشود. اگر کسی ببیند ,
که مگسهای زیادی در خانهی او جمع شدهاند، دشمنانش به او زیان وارد میکنند.

درباره تعبیر خواب مگس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید.
کمتر اتفاق می افتد که یک مگس را تنها در خواب ببینیم غالبا دسته مگس ها در فضای خانه و اتاق پرواز و وز وز می کنند.

شنیدن صدای مگس در خواب علامت آن است که آدم های بی شخصیت و ولنگار درباره شما داوری می کنند,
و یاوه می گویند و سعایت آن ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می شود.

اگر در خواب دیدید مگسی گرد سر شما پرواز می کند مزاحمی در زندگی شما پیدا می شود و اگر آن مگس,
صدا داشت کسی از دیگری نزد شما بد می گوید و رغبت می کند و می خواهد آبروی شخص ثالث,
غایبی را خدشه دار کند.

اگر دسته ای از مگس ها را دیدید که در اتاق یا در اطراف شما هستند جمعی مردم دون و پلید گرد شما را می گیرند ,
و ضمن این که نیت سو استفاده دارند مزاحمت ایجاد می کنند. اگر دیدید لاشه گوسفندی هست,

و مگس های بسیاری بر آن نشسته اند جمعی مفتخور مگس صفت در صدد تصاحب مالی هستند.

اگر لاشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما در معرض تجاوز است، روی هم رفته مگس ها در خواب,
مزاحم و مفتخور و بی ارزش هستند در ضمن لجباز و سمج.

تعبیر خواب , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب آبگینهتعبیر خواب آبگینه
تعبیر خواب آوارتعبیر خواب آوار
تعبیر خواب دیدن گلتعبیر خواب دیدن گل
تعبیر خواب یاسمنتعبیر خواب یاسمن
تعبیر خواب رنگ , دیدن رنگ ها در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب رنگ , دیدن رنگ ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبکتعبیر خواب کبک
تعبیر خواب آسمانتعبیر خواب آسمان
تعبیر خواب گیتارتعبیر خواب گیتار
تعبیر خواب آوازتعبیر خواب آواز
تعبیر خواب زعفران , دیدن زعفران در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زعفران , دیدن زعفران در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کامیونتعبیر خواب کامیون
تعبیر خواب گونیتعبیر خواب گونی
تعبیر خواب نیمروتعبیر خواب نیمرو
تعبیر خواب هندوانهتعبیر خواب هندوانه
تعبیر خواب فال گرفتنتعبیر خواب فال گرفتن
تعبیر خواب سنجابتعبیر خواب سنجاب
تعبیر خواب سیرکتعبیر خواب سیرک
تعبیر خواب نامهتعبیر خواب نامه
تعبیر خواب غزالتعبیر خواب غزال
تعبیر خواب لاک پشتتعبیر خواب لاک پشت
تعبیر خواب مارتعبیر خواب مار
تعبیر خواب گوشتعبیر خواب گوش
تعبیر خواب وانتعبیر خواب وان
تعبیر خواب غربالتعبیر خواب غربال
تعبیر خواب نشاستهتعبیر خواب نشاسته
تعبیر خواب گوسالهتعبیر خواب گوساله
تعبیر خواب ناقوستعبیر خواب ناقوس
تعبیر خواب غلمانتعبیر خواب غلمان
تعبیر خواب نرگستعبیر خواب نرگس
تعبیر خواب زیره , دیدن زیره در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زیره , دیدن زیره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لواشکتعبیر خواب لواشک
تعبیر خواب کاشیتعبیر خواب کاشی
تعبیر خواب آبشارتعبیر خواب آبشار
تعبیر خواب شکارتعبیر خواب شکار
تعبیر خواب نافتعبیر خواب ناف
تعبیر خواب آفتابهتعبیر خواب آفتابه
تعبیر خواب هیزمتعبیر خواب هیزم
تعبیر خواب لحافتعبیر خواب لحاف
تعبیر خواب شرابتعبیر خواب شراب
تعبیر خواب هاونتعبیر خواب هاون
تعبیر خواب غایطتعبیر خواب غایط
تعبیر خواب آفتابتعبیر خواب آفتاب
تعبیر خواب ریحان , دیدن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ریحان , دیدن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آلوتعبیر خواب آلو
تعبیر خواب آبلهتعبیر خواب آبله
تعبیر خواب زنبور , دیدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زنبور , دیدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب یاقوتتعبیر خواب یاقوت
تعبیر خواب اتاقتعبیر خواب اتاق
تعبیر خواب قماشتعبیر خواب قماش
تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در سراب مشاهده کنید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
آشپزی ماه رمضان ( سحر و افطار )
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
فال روزانه
تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبیل , سبیل داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالک , دیدن سالک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالاد , خوردن سالاد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعد , دیدن ساعد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساطور , دیدن ساطور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساس , دیدن ساس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساردین , دیدن ساردین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سار , دیدن سار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب