مشاهده : 5209تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب ناف

تعبیر خواب ناف
دیدن ناف در خواب تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد همچون زیاد شدن یا کم شدن روزی , کار و منبع درآمد . برای دانستن تعبیر خواب ناف در ادامه با ما همراه باشید .

معبران درباره تعبیر خواب ناف چنین می گویند .اگر در خواب ناف خودتان را دیدید یعنی خبری بد به شما می رسد .
درد کردن ناف در خواب به معنای به دنیا آمدن یک نوزاد است .اگر خواب دیدید ناف ندارید یعنی در کارتان ,
شکست می خورید . اگر در خواب ناف خود را متورم دیدید به معنای زیاد شدن روزی شما می باشد .

تعبیر خواب ناف

در کتاب سر زمین رویاها درباره تعبیر خواب ناف آمده:

اگر خواب ناف خودتان را دیدید : خبرهای ناخوشایند از طرف پدر و مادر

اگر خواب دیدید ناف شمادرد می کند : تولد یک نوزاد

اگر در خواب دیدید بچه ها با نافشان بازی می کنند : ثروت هنگفت

دیدن ناف بستگان ناف بستگانتان در خواب : افراد بانفوذ به شماکمک خواهند کرد .

تعبیر خواب ناف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد,
لیکن چون به دنیا آمد آن مسیر بسته می شود و نوزاد لاجرم از دهان خود برای سیر کردن,
شکم سود می برد.

تعبیر دیدن ناف در خواب

لذا در خواب های ما ناف منبع معیشت ماست و چیز یا کاری است که به کمک آن خود و خانواده را,
معاش می رسانیم.

اگر در خواب ببینید ناف شما متورم و بزرگ شده معاش شما گسترده و فراخ می شود و رزق و روزی ,
بیشتری می یابید و چنانچه ببینید لاغر و فرو رفته شده از نظر تامین معاش دچار مضیقه و تنگی می شوید.

معبران غربی ناف را با مسائل جنسی ارتباط داده اند که معقول به نظر نمی رسد زیرا ناف نقشی ,
در روابط احساسی و عاطفی و طبیعی و در تولد نمی تواند داشته باشد. اگر در خواب ببینید ,
دو ناف دارید منبع درآمد دیگری پیدا می کنید,

و اگر ببینید شکم شما صاف است و ناف ندارید در کار و حرفه ای که دارید به بن بست می رسید.
دیدن ناف دیگری تعبیری ندارد.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟