مشاهده : 2248 تعبیر خواب حرف ه RSS اشتراک:

تعبیر خواب هاون

تعبیر خواب هاون
هاون ظرفی از جنس سنگ است که برای ساییدن و یاکوبیدن ادویه ها یا گیاهان از آن استفاده می شود .حال برای اینکه بدانید دیدن هاون در خواب چه تعبیری دارد با ما همراه باشید .

ابن سیرین درباره تعبیر خواب هاون می گوید : اگر در خواب ببینی چیزی را در هاون می کوبی به معنی مال ,
و منفعت است مگر اینکه چیزی که در ان می کوبیدی تلخ باشد که نشان از ضرر کردن دارد .ابراهیم کرمانی ,
هم در هاون کوفتن را در خواب نشانه خیر و خوبی میداند .در ادامه نظر منوچهر تهرانی را در این باره می بینید.

تعبیر خواب هاون

تعبیر خواب هاون به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بیند که از جوهرها بعضی در هاون کوفت، به معنای خیر است.

تعبیر خواب هاون به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

امروز هاون مرسوم و متداول نیست، فقط در برخی لابراتورهای شیمیایی نوعی هاون چینی یافت می شود که,
در آن داروهای بسیار قلیل و حساس را می کوبند ولی در گذشته، هاون چنان لازمه زندگی بود,
که حتی هاون های سنگی را روی خانه خرید و فروش می کردند و کسی که خانه را می فروخت،

هاون سنگی آن را نمی برد و برای صاحب بعدی باقی می گذاشت. معبران، هاون و دسته ,
آن را دو چیز لازم و ملزم تشخیص داده اند. مثل دو دست که با هم کار می کنند.

دو دیده که با هم می بینند و دو پا که متفقا سنگینی بدن را تحمل می کنند.

ابن سیرین، هاون و دسته اش را دو شریک دانسته که لازم و ملزوم و متفق یکدیگرند که اگر,
یکی نباشد دیگری بی مصرف باقی می ماند.

اگر در خواب ببینید هاونی بدون دسته دارید به این معنی است که چیزی در زندگی شما هست که,
مکمل خود را از دست داده یا ابین چیز ناقص بعدا یافت می شود.

تعبیر در هاون کوبیدن در خواب

اگر در خواب دیدید که در هاون چیزی می کوبید، در صورتی که آن چیز خوب و مفید و شیرین باشد,
خوب است و نعمت و خوبی تلقی می گردد ولی اگر مکروه و بد بود، غم و رنج و گرفتاری است.

تعبیر خواب هاون به روایت محمد بن سیرین

دیدن هاون و دسته آن به خواب،به معنی دو شریک اسنت که از هم فرار می کنند.. اگر از ایشان یکی را,
به خواب بیند فایده نباشد.

اگر خواب بیند در هاون چیزی می کوفت ازخوردنی، دلیل منفعت است. اگر آن چیز از داروهای گرم بود،
دلیل مال است. اگر آن چه کوفت شیرین بود، دلیل منفعت است. اگر تلخ بود دلیل مضرت است.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک
با جزئیات مختلف و متفاوت تعبیر خواب بچه آشنا شده و ببینید این خواب چه پیام های مخفی برای شما دارد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب پسر در حالت ها و موقعیت های مختلف
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟