مشاهده : 516تعبیر خواب حرف واوRSSاشتراک:

تعبیر خواب وانت

تعبیر خواب وانت
وانت نوعی ماشین است که برای کار کردن استفاده می شود و با آن بار جا به جا می کنند . منوچهر مطیعی تهرانی تعبیری برای دیدن وانت در خواب آورده است که در ادامه مشاهده می کنید .

از آنجایی که انسان با وانت کار می کند و به نوعی ماشینی برای کسب درآمد است دیدن وانت در خواب نیز ,
به معنی کار و شغل است .تعبیر خواب وانت منوچهر تهرانی اینگونه می گوید راندن وانت در خواب با خاطری آسوده ,
به معنی خوب بودن اوضاع است .اگر وانتی که میرانید بار داشته باشد به معنای وظایف شما در زندگی است ,
که می تواند سبک یا سنگین باشد.

تعبیر خواب وانت

تعبیر خواب وانت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی,
برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد. اگر در وانتی که می رانید ,
بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید,

تعبیر دیدن وانت در خواب

یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل تحمل. اگر هنگام راندن وانت، چراغ ها,
روشن و افق روشن بود، آینده شما روشن است و اگر خاموش بود، آینده خوب نیست.

اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می کرد، به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما ,
کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کبابتعبیر خواب کباب
تعبیر خواب ملختعبیر خواب ملخ
تعبیر خواب کشکتعبیر خواب کشک
تعبیر خواب قابلمهتعبیر خواب قابلمه
تعبیر خواب مگستعبیر خواب مگس
تعبیر خواب هواپیماتعبیر خواب هواپیما
تعبیر خواب مرواریدتعبیر خواب مروارید
تعبیر خواب وافورتعبیر خواب وافور
تعبیر خواب قارچتعبیر خواب قارچ
تعبیر خواب نقرهتعبیر خواب نقره
تعبیر خواب کاهوتعبیر خواب کاهو
تعبیر خواب وضوتعبیر خواب وضو
تعبیر خواب گلوتعبیر خواب گلو
تعبیر خواب یشمتعبیر خواب یشم
تعبیر خواب فنچتعبیر خواب فنچ
تعبیر خواب نعلتعبیر خواب نعل
تعبیر خواب کارتتعبیر خواب کارت
تعبیر خواب مورچهتعبیر خواب مورچه
تعبیر خواب وانتتعبیر خواب وانت
تعبیر خواب کوچهتعبیر خواب کوچه
تعبیر خواب سوهانتعبیر خواب سوهان
تعبیر خواب شالتعبیر خواب شال
تعبیر خواب کبادهتعبیر خواب کباده
تعبیر خواب قوچتعبیر خواب قوچ
تعبیر خواب سمورتعبیر خواب سمور
تعبیر خواب قابتعبیر خواب قاب
تعبیر خواب قیرتعبیر خواب قیر
تعبیر خواب موشتعبیر خواب موش
تعبیر خواب کفشتعبیر خواب کفش
تعبیر خواب قمقمهتعبیر خواب قمقمه
تعبیر خواب کالباستعبیر خواب کالباس
تعبیر خواب آغوشتعبیر خواب آغوش
تعبیر خواب مومتعبیر خواب موم
تعبیر خواب شبتعبیر خواب شب
تعبیر خواب نمدتعبیر خواب نمد
تعبیر خواب کاریزتعبیر خواب کاریز
تعبیر خواب قورمهتعبیر خواب قورمه
تعبیر خواب ارهتعبیر خواب اره
تعبیر خواب فیلهتعبیر خواب فیله
تعبیر خواب وزغتعبیر خواب وزغ
تعبیر خواب قناتتعبیر خواب قنات
تعبیر خواب ینگهتعبیر خواب ینگه
تعبیر خواب نعرهتعبیر خواب نعره
تعبیر خواب فرغانتعبیر خواب فرغان
تعبیر خواب جاجیمتعبیر خواب جاجیم
تعبیر خواب ویرانیتعبیر خواب ویرانی
تعبیر خواب کاه گلتعبیر خواب کاه گل
تعبیر خواب کابلتعبیر خواب کابل
تعبیر خواب کرستتعبیر خواب کرست
تعبیر خواب سینهتعبیر خواب سینه
تعبیر خواب کتابتعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب سنجدتعبیر خواب سنجد
تعبیر خواب شب بوتعبیر خواب شب بو
تعبیر خواب مژگانتعبیر خواب مژگان
تعبیر خواب کرکرهتعبیر خواب کرکره
تعبیر خواب فالودهتعبیر خواب فالوده
تعبیر خواب آسیابتعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب طلاق , طلاق گرفتن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلاق , طلاق گرفتن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببنید از همسر خود طلاق گرفته اید و یا قصد طلاق دادن او را دارید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تعبیر خواب طلا , دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صنوبر , دیدن صنوبر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندوق , دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صفحه , دیدن صفحه گرامافون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صبح , دیدن دمیدن صبح در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صافی , دیدن صافی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندلی , دیدن صندلی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صاعقه , دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکنجه
تعبیر خواب شکنبه
تعبیر خواب صابون
تعبیر خواب شکلات
تعبیر خواب شکر
تعبیر خواب شکار
تعبیر خواب شیطان
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه