مشاهده : 1210تعبیر خواب حرف واوRSSاشتراک:

تعبیر خواب وانت

تعبیر خواب وانت
وانت نوعی ماشین است که برای کار کردن استفاده می شود و با آن بار جا به جا می کنند . منوچهر مطیعی تهرانی تعبیری برای دیدن وانت در خواب آورده است که در ادامه مشاهده می کنید .

از آنجایی که انسان با وانت کار می کند و به نوعی ماشینی برای کسب درآمد است دیدن وانت در خواب نیز ,
به معنی کار و شغل است .تعبیر خواب وانت منوچهر تهرانی اینگونه می گوید راندن وانت در خواب با خاطری آسوده ,
به معنی خوب بودن اوضاع است .اگر وانتی که میرانید بار داشته باشد به معنای وظایف شما در زندگی است ,
که می تواند سبک یا سنگین باشد.

تعبیر خواب وانت

تعبیر خواب وانت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی,
برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد. اگر در وانتی که می رانید ,
بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید,

تعبیر دیدن وانت در خواب

یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل تحمل. اگر هنگام راندن وانت، چراغ ها,
روشن و افق روشن بود، آینده شما روشن است و اگر خاموش بود، آینده خوب نیست.

اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می کرد، به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما ,
کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟