مشاهده : 144 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پر پهن ،تعبیر خواب خوردن پر پهن ،تعبیر خواب گرفتن خرفه از دیگری ،تعبیر خواب چیدن پر پهن و انواع تعبیر خواب پر پهن همراه ما باشید.

پژوهشی روی افرادی که به طور مادرزادی نابینا بودند انجام شد و محققان دریافتند
آنها نیز خواب‌‌های تصویری می‌بینند و حرکات چشمی دارند که مرتبط با به خاطر آوردن
تصویری خواب‌هاست. البته حرکات چشمی این افراد طی مرحله‌ی REM کمتر از افراد
بینا بوده است اما با این حال این نابیناها نیز ادعا کردند که خواب‌های تصویری می‌بینند
و همان احساس‌هایی را ایجاد می‌کند که در افراد بینا بوجود می‌آید.در متن زیر تعبیر خواب
پر پهن را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پر پهن ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب پر پهن

تعبیر خواب پر پهن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معنی خرفه است و آن نوعی سبزی است که بیشتر
وحشی می روید و ماکول است. به ندرت ممکن است در خواب پر پهن یا خرفه ببینیم و
به درستی تشخیص دهیم که خرفه است اما اگر دیدیم حکم دیگر سبزی ها را دارد و به
نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و
نگرانی.

تعبیر خواب خوردن پر پهن

محمد بن سیرین گوید :

پرپهن به خواب دیدن دلیل بر اندیشه است و خوردنش دلیل بر مضرت است.

تعبیر خواب گرفتن خرفه از دیگری

گرفتن پر پهن از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختید یا دهنده تصریح کرد که آنچه
می دهد خرفه است، موجبی پیدا می شود که کسی برای شما اندوه و غصه به وجود
می آورد ولی اگر در خواب نگرفتید یا گرفتید و دور ریختید خوب است چون از غم رهایی
می یابید.

تعبیر خواب چیدن پر پهن

چیدن پر پهن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چیدن و دادن آن به دیگران نیز همین تعبیر را دارد به این معنی که شما برای آنها غصه
به وجود می آورید و اگر در سفره بود بین زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پیدا
می شود.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi