مشاهده : 172 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پسته ،تعبیر خواب دیدن مغز پسته ،تعبیر خواب دیدن درخت پسته ،تعبیر خواب دیدن پوست پسته و تعبیر خواب اگر زنی در خواب پسته ببیند همراه ما باشید.

بیشتر افراد اینطور می‌گویند که خواب‌های‌شان رنگی است اما درصد کمی هم
هستند که ادعا می‌کنند خواب‌‌های‌شان را سیاه و سفید می‌بینند. در مطالعاتی
که افراد را از خواب بیدار کردند و از آنها خواستند از روی چارت رنگ‌ها، آنهایی را
که به آنچه در خواب دیده‌اند نزدیک‌ترند انتخاب کنند بیشتر این افراد رنگ‌های
پاستلیملایم را انتخاب کرده بودند.در متن زیر تعبیر خواب پسته را قرار داده ایم
.می توانید تعبیر خواب پسته ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید
بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه
دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن
و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید.

تعبیر خواب اگر زنی در خواب پسته ببیند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند.
چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر
دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

تعبیر خواب دیدن پوست پسته

دیدن پوست پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص
که انجام می دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست
می خورید ولی اگر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی
قابل توجه عایدتان می شود.

تعبیر خواب گرفتن پسته از دیگری

گرفتن پسته از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی زن دار و متاهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می کند صاحب
فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شود.

تعبیر خواب دیدن درخت پسته

دیدن درخت پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش
درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می شوند
و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند.

تعبیر خواب دیدن مغز پسته

دیدن مغز پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود و ازدواج می کند اما
ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد. زنها اگر از یکدیگر
مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند. به هر حال
دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جائی دیدید که پسته را غم
و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن