مشاهده : 100تعبیر خواب حرف پRSSاشتراک:

تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پسته ،تعبیر خواب دیدن مغز پسته ،تعبیر خواب دیدن درخت پسته ،تعبیر خواب دیدن پوست پسته و تعبیر خواب اگر زنی در خواب پسته ببیند همراه ما باشید.

بیشتر افراد اینطور می‌گویند که خواب‌های‌شان رنگی است اما درصد کمی هم
هستند که ادعا می‌کنند خواب‌‌های‌شان را سیاه و سفید می‌بینند. در مطالعاتی
که افراد را از خواب بیدار کردند و از آنها خواستند از روی چارت رنگ‌ها، آنهایی را
که به آنچه در خواب دیده‌اند نزدیک‌ترند انتخاب کنند بیشتر این افراد رنگ‌های
پاستلیملایم را انتخاب کرده بودند.در متن زیر تعبیر خواب پسته را قرار داده ایم
.می توانید تعبیر خواب پسته ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید
بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه
دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن
و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید.

تعبیر خواب اگر زنی در خواب پسته ببیند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند.
چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر
دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

تعبیر خواب دیدن پوست پسته

دیدن پوست پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص
که انجام می دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست
می خورید ولی اگر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی
قابل توجه عایدتان می شود.

تعبیر خواب گرفتن پسته از دیگری

گرفتن پسته از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی زن دار و متاهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می کند صاحب
فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شود.

تعبیر خواب دیدن درخت پسته

دیدن درخت پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش
درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می شوند
و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند.

تعبیر خواب دیدن مغز پسته

دیدن مغز پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود و ازدواج می کند اما
ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد. زنها اگر از یکدیگر
مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند. به هر حال
دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جائی دیدید که پسته را غم
و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟