مشاهده : 209 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پست ،تعبیر خواب گرفتن پاکت تمبر دار ،تعبیر خواب اگر پاکتی تمبر نداشته باشد و انواع تعبیر خواب پست پاکت همراه ما باشید.

همچنین معلوم شد زنها خواب‌هایی نسبتا طولانی‌تر با حضور کاراکترهای بیشتر
می‌دیدند. مردها در مورد مردهای دیگر دوبرابر بیشتر خواب می‌بینند تا در مورد زنها!
در حالیکه زنها در مورد هر دو جنس به یک اندازه خواب می‌بینند.در متن زیر تعبیر خواب
پست را قرار داده ایم.دیدن پست در خواب نشانه ی خبر و امید است.
می توانید تعبیر خواب پست ما را در سایت  پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پست

تعبیر خواب پست به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و امید. انتظاراتی که
در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست ویا پست خانه یا پست
چی ظاهر می شوند. همه این ها گویای برخورد ماست در آینده با غیر منتظره
ها و حوادثی که پیش می آیند در حالی که ما انتظارشان را نداریم یا منتظر و
چشم به راه چیزی هستیم که رسیدن آن دیر پائیده.

انواع تعبیر خواب پست پاکت

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر کسی که سواد ندارد پاکت و نامه ای را دریافت کند خبری است از زمان مرگ
او، اما این درست نیست چرا که در زمان ما نامه و پاکت را برای اشخاص باسواد
نمی فرستند چه بسا برای بی سوادان هم پاکت هائی می رسد. پست چی
مبشر خبر است. اگر از باجه پست بسته یا پاکتی دریافت داشتید سودی می برید
و پولی به دست می آورید وا گر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق افکندید به
کسی اعتماد می کنید.

تعبیر خواب گرفتن پاکت تمبر دار

گرفتن پاکت تمبر دار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پاکتی سر بسته و تمبر دار یامهر شده به دست شما دادند رازی می شنوید
و خواب شما می گوید در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما فاش می شود که
کسی دیگر از آن خبر ندارد یا مصلحت نیست دیگران بدانند.

تعبیر خواب اگر پاکتی تمبر نداشته باشد

تعبیر خواب پست از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پاکتی داشتید که مهر و تمبر نداشت و سر آن باز بود خبری می شنوید که گفتن
آن به دیگران بلامانع است. اگر در خواب دیدید که پاکت سربسته و مهر شده را گشودید
از غصه و غمی فراغت می یابید.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن