مشاهده : 94تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟

تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
با تعبیر خواب چارقد ،تعبیر خواب به زور کشیدن چارقد ،تعبیر خواب اگر مردی در خواب چارقد ببیند و تعبیر خواب چارقد کثیف همراه ما باشید.

دیدن چارقد در خواب نشانه ی شرم و حیای بیننده خواب است.معمولا چارقد
را خانم ها در خواب می بینند و کم پیش می آید مردی در خواب چارقد ببیند.
دیدن چارقد در خواب برای مرد سبکی و کسر شان است.اگر کسی چارقد شما
را بگیرد مورد اهانت قرار می گیرید بخصوص اگر آن شخص چارقد شما را بکشد.
در متن زیر تعبیر خواب چارقد را بصورت کامل قرار داده ایم
می توانید تعبیر خواب چارقد ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چارقد از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چار قد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب
را معمولا زنان می بینند و مردان به ندرت اتفاق می افتد که در خواب چارقد مشاهده
کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جائی از خواب چارقد به
یک زن برسد.

تعبیر خواب اگر مردی در خواب چارقد ببیند

تعبیر خواب چارقد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مشاهده چار قد در خواب برای مردان تخفیف شان است و سبکی و بی مقداری نزد
مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که چار قد خریده موردی پیش می آید که
سبک می شود و به شخصیت او اهانت می شود و از این بدتر وقتی است که بیننده
خواب ببیند چار قد به سر کرده است.

تعبیر خواب چارقد کثیف

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد چارقد کثیف

چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین
و افسرده می شود و اندوهی برای او می رسد.

تعبیر خواب چارقد دیدن در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی
و پریشانی می شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می آید که به اختلاف سلیقه
منوط است.

تعبیر خواب به زور کشیدن چارقد

به زور کشیدن چارقد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می گیرید بخصوص اگر چار قد شما
را بکشد و به زور بگیرد. چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی
به وجود می آورد و لطمه شدید می زند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟