مشاهده : 132 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟

تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
با تعبیر خواب چارقد ،تعبیر خواب به زور کشیدن چارقد ،تعبیر خواب اگر مردی در خواب چارقد ببیند و تعبیر خواب چارقد کثیف همراه ما باشید.

دیدن چارقد در خواب نشانه ی شرم و حیای بیننده خواب است.معمولا چارقد
را خانم ها در خواب می بینند و کم پیش می آید مردی در خواب چارقد ببیند.
دیدن چارقد در خواب برای مرد سبکی و کسر شان است.اگر کسی چارقد شما
را بگیرد مورد اهانت قرار می گیرید بخصوص اگر آن شخص چارقد شما را بکشد.
در متن زیر تعبیر خواب چارقد را بصورت کامل قرار داده ایم
می توانید تعبیر خواب چارقد ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چارقد از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چار قد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب
را معمولا زنان می بینند و مردان به ندرت اتفاق می افتد که در خواب چارقد مشاهده
کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جائی از خواب چارقد به
یک زن برسد.

تعبیر خواب اگر مردی در خواب چارقد ببیند

تعبیر خواب چارقد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مشاهده چار قد در خواب برای مردان تخفیف شان است و سبکی و بی مقداری نزد
مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که چار قد خریده موردی پیش می آید که
سبک می شود و به شخصیت او اهانت می شود و از این بدتر وقتی است که بیننده
خواب ببیند چار قد به سر کرده است.

تعبیر خواب چارقد کثیف

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد چارقد کثیف

چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین
و افسرده می شود و اندوهی برای او می رسد.

تعبیر خواب چارقد دیدن در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی
و پریشانی می شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می آید که به اختلاف سلیقه
منوط است.

تعبیر خواب به زور کشیدن چارقد

به زور کشیدن چارقد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می گیرید بخصوص اگر چار قد شما
را بکشد و به زور بگیرد. چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی
به وجود می آورد و لطمه شدید می زند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس