مشاهده : 190 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاقو ،تعبیر خواب چاقو آشپزخانه ،تعبیر خواب گرفتن چاقو از دیگری ،تعبیر خواب داشتن چاقو و تعبیر خواب چاقوی تیز و براق همراه ما باشید.

امام محمدبن‌سیرین درمورد تحقق یافتن خواب ها با توجه به زمان دیدن
خواب می گوید: ۱٫خوابی که در ابتدایی شب دیده شود، حداقل بیست سال
بعد تعبیر می شود.۲٫ خوابی که در آخر شب دیده شود، تقریباً تعبیر آن زود
ظاهر می‌شود.
۳٫ خوابی که بعد از طلوع آفتاب دیده شود، تعبیر آن تا یک ماه به وقوع می‌پیوندد.
نهایت مدت تحقق خواب بیست سال است،‌ همانطو که تعبیر خواب حضرت یوسف،
پس از بیست سال تحقق یافت.در متن زیر تعبیر خواب چاقو را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب چاقو ما را در سایت پرشین وی دنبال کنید.

تعبیر خواب چاقو از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که
زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود.

تعبیر خواب دیدن چاقو در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالی
نیز دلالت دارد

تعبیر خواب داشتن چاقو

منوچهر مطیعی تهرانی ی گوید :

چنانچه خودتان چاقو داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد
و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا
عمل می کنند بیمناک هستید.

تعبیر خواب چاقو زنگ زده

آنلی بیتون می گوید :

دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانه اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین
افرادی است که همدیگر را دوست می دارند

تعبیر خواب گرفتن چاقو از دیگری

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند
گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید.

تعبیر خواب چاقوی تیز و براق

آنلی بیتون می گوید :

دیدن چاقوی تیز و براق در خواب ، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف
شما خواهند بود .

تعبیر خواب اگر چاقویی در جیب یا کشو میزتان باشد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود
دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما
را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید.

تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو

نظر آنلی بیتون در مورد زخمی شدن با چاقو :

تعبیر خواب چاقو آشپزخانه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری
داریم. چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است
که به شما می رسد. چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه
ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس