مشاهده : 248 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چاقچور ، دیدن چاقچور در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاقچور ، دیدن چاقچور در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاقچور ،تعبیر خواب دیدن چاقچور سوراخ ،تعبیر خواب پوشیدن چاقچور ،تعبیر خواب اگر مردی چاقچور همسرش را پاره کند و انواع تعبیر خواب چاقچور همراه ما باشید.

دیدن چاقچور در خواب جزء خواب هایی است که اکثرا زنان آن را در خواب
می بینند و خیلی کم پیش می آید مردی در خواب چاقچور ببیند.زیرا چاقچور
نوعی از پوشاک های زنانه است.اگر زنی ببیند که چاقچور خریده یا کسی
به او داده نشان آن است که نسبت به حسن ظن اطرافیان خویش درباره
خودش تردید دارد و اگر ببیند که چاقچور پوشیده در خانه و خانواده محترم و
عزیز می شود.در متن زیر تعبیر خواب چاقچور را قرار داده ایم
می توانید تعبیر خواب چاقچور ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چاقچور از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چاقچور نیز از انواع پوشاک زنانه است که پوشیدنش این روزها مرسوم نیست.
چاقچور مانند سایر البسه زنانه چیزی نیست که مردان به خواب ببینند مگر این که
مربوط به زن باشد و به زن برسد.

تعبیر خواب اگر مردی در خواب برای همسرش چاقچور بخرد

خریدن چاقچور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر مردی ببیند که برای همسرش چاقچور خریده خواب او می گوید که از بابت
وفاداری همسرش نگران است.

تعبیر خواب اگر مردی چاقچور همسرش را پاره کند

پاره کردن چاقچور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببیند که چاقچور همسرش را پاره کرده یا مخفی نموده بین زن و شوهر اختلافی
شدید پدید می آید زیرا این خواب زمینه نامساعد مرد را نسبت به همسرش نشان
می دهد و طبعا مردی که به این مرحله از تشویش برسد نمی تواند با همسرش
سازگار باشد.

تعبیر خواب پوشیدن چاقچور

پوشیدن چاقچور از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی ببیند که چاقچور خریده یا کسی به او داده نشان آن است که نسبت به
حسن ظن اطرافیان خویش درباره خودش تردید دارد و اگر ببیند که چاقچور پوشیده
در خانه و خانواده محترم و عزیز می شود.

تعبیر خواب دیدن چاقچور سوراخ

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد چاقچور سوراخ

چاقچور را از پارچه سفید تهیه می کنند و چنانچه کسی ببیند در خواب چاقچور
سرخ رنگ و رنگ نامساعد دیگری پوشیده غمین می شود و این غم ناشی از
اتهامی است که به او وارد می آید. سوراخ یا پاره بودن چاقچور نیز همین معنی
را دارد.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi