مشاهده : 142 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاق ،تعبیر خواب دیدن چاقی در خواب ،تعبیر خواب دیدن چاق شدن دیگری در خواب و انواع تعبیر خواب چاقی همراه ما باشید.

دیدن خواب های مختلف در اختیار خود انسان نیست به همین دلیل کسی
را به دلیل دیدن خواب مجازات نمی کنند.اگر شخصی خود را در بهشت در میان
فرشتگان ببیند، اما رفتار و کردارش خلاف دین باشد،
با دیدن چنین خوابی در شمار نیکان و صالحان قرار نمی‌گیرد. همچنین اگر شخصی
خود را در میان آتش جهنم ببیند، این شخص با دیدن این خواب در شمار فاسقان و
کافران قرار نمی‌گیرد. البته این‌گونه خواب‌ها می‌تواند یک نشانه و علامت از سوی خداوند
باشد.در متن زیر تعبیر خواب چاقی را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چاق ما را
در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چاق

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند
باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد
و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز
عدم تناسب خوب نیست.

تعبیر خواب دیدن چاقی در خواب

تعبیر خواب چاقی به روایت العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

تعبیر خواب زیاد چاق شدن

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.

انواع تعبیر خواب چاق

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب چاقی می گوید :

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت
خواهید داشت

تعبیر خواب دیدن چاق شدن دیگری در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.
چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب
سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی
پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر
می دهد.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس