مشاهده : 84تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاق ،تعبیر خواب دیدن چاقی در خواب ،تعبیر خواب دیدن چاق شدن دیگری در خواب و انواع تعبیر خواب چاقی همراه ما باشید.

دیدن خواب های مختلف در اختیار خود انسان نیست به همین دلیل کسی
را به دلیل دیدن خواب مجازات نمی کنند.اگر شخصی خود را در بهشت در میان
فرشتگان ببیند، اما رفتار و کردارش خلاف دین باشد،
با دیدن چنین خوابی در شمار نیکان و صالحان قرار نمی‌گیرد. همچنین اگر شخصی
خود را در میان آتش جهنم ببیند، این شخص با دیدن این خواب در شمار فاسقان و
کافران قرار نمی‌گیرد. البته این‌گونه خواب‌ها می‌تواند یک نشانه و علامت از سوی خداوند
باشد.در متن زیر تعبیر خواب چاقی را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چاق ما را
در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چاق

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند
باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد
و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز
عدم تناسب خوب نیست.

تعبیر خواب دیدن چاقی در خواب

تعبیر خواب چاقی به روایت العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

تعبیر خواب زیاد چاق شدن

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.

انواع تعبیر خواب چاق

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب چاقی می گوید :

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت
خواهید داشت

تعبیر خواب دیدن چاق شدن دیگری در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.
چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب
سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی
پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر
می دهد.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟