مشاهده : 113 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
باتعبیر خواب چاله ،تعبیر خواب عبور از روی چاله ،تعبیر خواب اگر خودتان را درون چاله ببینید و تعبیر خواب دیدن چاله زیاد همراه ما باشید.

یکی از علایم خواب راست و رویای صادقه این است که همراه با جزئیاتش
در خاطر شخص بماند؛ اما خواب بیهوده و پریشان یا در ذهن نمی‌ماند و اگر
بماند به صورت پراکنده و نامفهوم می ماند. کسی که خوابی دیده است،
تا زمانی‌که آن‌را پیش معبران خواب گذار و فرد خیرخواه و نیک‌اندیش بیان
نکرده است، پیش کس دیگری بازگو نکند؛ زیرا اولین تعبیری که از یک خواب
می شود، اکثرا به همان شکل برای ببینده خواب اتفاق می‌افتد.در متن
زیر تعبیر خواب چاله را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چاله ما را در
سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چاله

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد
نشان آن است که مشکلاتی برای شما پدید می آید و این مشکلات بیشتر
خانوادگی است تا اجتماعی و یا کسبی و شغلی.

تعبیر خواب قرار گرفتن چاله در اتاق

نظر منوچهر مطیعی تهرانی درمورد قرار گرفتن چاله در اتاق

اگر چاله در اتاق یا در آشپزخانه بود به همسرتان مربوط می شود اگر چاله
در راه بود گرفتاری و مشکلی است مربوط به فعالیت ها و مشغله عمومی
بیننده خواب . اگر در محل کار بود مثل دکان، اداره یا کارخانه مشکلی است
حرفه ای و شغلی.

تعبیر خواب دیدن چاله زیاد

تعبیر خواب چاله زیاد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه ببینید تعداد زیادی چاله پدید آمده با توجه به آن چه گفته شد نشان
دهنده بیم و هراسی است که بیننده خواب نسبت به آینده دارد.

تعبیر خواب اگر خودتان را درون چاله ببینید

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه خود را درون چاله مشاهده کنید به شدت درگیر گرفتاری خواهید شد
و اگر بیرون از آن باشید در آستانه گرفتاری قرار خواهید گرفت. همان طور که
در این کتاب بارها گفته شده بیم ها و امید های ما به صورت سمبل هائی که
می شناسیم و یا خود معین کرده ایم ظاهر می شوند.

تعبیر خواب چاله دیدن در خواب

تعبیر خواب چاله از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پس اگر در عالم خواب چاله هائی پیش پای خود مشاهده کنید که از آن به آسانی
بجهید و بگذرید خواب شما می گوید که مشکلات و سختی ها را پشت سر می نهید
و به سلامت از آن ها می گذرید.

تعبیر خواب عبور از روی چاله

عبور از روی چاله به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

عبور از روی چاله و بیرون آمدن از آن خرج است و بسیار نیکو است. پر کردن چاله
نیز رفع و دفع مشکلات است که خیر آن هم به خودتان بر می گردد و هم به دیگران
می رسد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس