مشاهده : 73تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
باتعبیر خواب چاله ،تعبیر خواب عبور از روی چاله ،تعبیر خواب اگر خودتان را درون چاله ببینید و تعبیر خواب دیدن چاله زیاد همراه ما باشید.

یکی از علایم خواب راست و رویای صادقه این است که همراه با جزئیاتش
در خاطر شخص بماند؛ اما خواب بیهوده و پریشان یا در ذهن نمی‌ماند و اگر
بماند به صورت پراکنده و نامفهوم می ماند. کسی که خوابی دیده است،
تا زمانی‌که آن‌را پیش معبران خواب گذار و فرد خیرخواه و نیک‌اندیش بیان
نکرده است، پیش کس دیگری بازگو نکند؛ زیرا اولین تعبیری که از یک خواب
می شود، اکثرا به همان شکل برای ببینده خواب اتفاق می‌افتد.در متن
زیر تعبیر خواب چاله را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چاله ما را در
سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چاله

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد
نشان آن است که مشکلاتی برای شما پدید می آید و این مشکلات بیشتر
خانوادگی است تا اجتماعی و یا کسبی و شغلی.

تعبیر خواب قرار گرفتن چاله در اتاق

نظر منوچهر مطیعی تهرانی درمورد قرار گرفتن چاله در اتاق

اگر چاله در اتاق یا در آشپزخانه بود به همسرتان مربوط می شود اگر چاله
در راه بود گرفتاری و مشکلی است مربوط به فعالیت ها و مشغله عمومی
بیننده خواب . اگر در محل کار بود مثل دکان، اداره یا کارخانه مشکلی است
حرفه ای و شغلی.

تعبیر خواب دیدن چاله زیاد

تعبیر خواب چاله زیاد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه ببینید تعداد زیادی چاله پدید آمده با توجه به آن چه گفته شد نشان
دهنده بیم و هراسی است که بیننده خواب نسبت به آینده دارد.

تعبیر خواب اگر خودتان را درون چاله ببینید

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه خود را درون چاله مشاهده کنید به شدت درگیر گرفتاری خواهید شد
و اگر بیرون از آن باشید در آستانه گرفتاری قرار خواهید گرفت. همان طور که
در این کتاب بارها گفته شده بیم ها و امید های ما به صورت سمبل هائی که
می شناسیم و یا خود معین کرده ایم ظاهر می شوند.

تعبیر خواب چاله دیدن در خواب

تعبیر خواب چاله از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پس اگر در عالم خواب چاله هائی پیش پای خود مشاهده کنید که از آن به آسانی
بجهید و بگذرید خواب شما می گوید که مشکلات و سختی ها را پشت سر می نهید
و به سلامت از آن ها می گذرید.

تعبیر خواب عبور از روی چاله

عبور از روی چاله به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

عبور از روی چاله و بیرون آمدن از آن خرج است و بسیار نیکو است. پر کردن چاله
نیز رفع و دفع مشکلات است که خیر آن هم به خودتان بر می گردد و هم به دیگران
می رسد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پارو ،تعبیر خواب دیدن پاروی شکسته در خواب ،تعبیر خواب پارو به دست داشتن ،تعبیر خواب پارو کردن جو و گندم و انواع تعبیر خواب پارو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟