مشاهده : 95تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چرخ ،تعبیر خواب چرخ شکسته و فرسوده و تعبیر خواب چرخ نو و سالم از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.

علم تعبیر خواب، علمی وهبی و خدادادی است و نمی‌شود از راه آموزش آن را فراگرفت.
خداوند متعال به هر کس که بخواهد، استعدادخواب‌گزاری را می دهد. در بحث تعبیر خواب،
علاوه‌بر ذوق و استعداد شخص خواب‌گزار، طبیعت شخص خواب‌بین، محیطی که در آن زندگی
می‌کند، افکار و مشغولیت‌هایی که دارد، حتی فصل و موسمی که در آن به‌سر می‌برد،
همچنین وضعیت اخلاقی و رفتاری وی، همه نقش دارند.در متن زیر تعبیر خواب چرخ را
قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چرخ ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چرخ

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره
چرخ در خواب های ما نماینده مجموع چیزهایی است که به آن ها اتکا
داریم و می بالیم.

تعبیر خواب چرخ هایی که به سرعت می چرخند

آنلی بیتون می گوید :

دیدن چرخهایی که به سرعت می چرخند ، علامت آن است که با توانایی
وظایف خود را انجام می دهید .

تعبیر خواب چرخ دیدن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

دیدن چرخ به تنهایی هشدار روح ما است برای جلب اعتنا و توجه به آن چه که
در اطراف بیننده خواب می گذرد.

تعبیر خواب دیدن چرخ شکسته

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب چرخهای شکسته ببینید ، علامت آن است که یکی از اعضای
خانواده از شما دور خواهد شد .

تعبیر خواب چرخ نو و سالم

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر چرخی نو و سالم دیدید و آن چرخ به شما تعلق داشت خواب شما می گوید
که زندگیتان خوب است و خوب می شود و این گردونه برمدار درست می گردد
و جای نگرانی نیست .

تعبیر خواب چرخ شکسته و فرسوده

چرخ شکسته و فرسوده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر چرخ شکسته و فرسوده و زهوار در رفته و غیر قابل مصرف در خواب مشاهده کردید
خواب شما از نابسامانی ژرفی خبر می دهد که پیش می آید.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟