مشاهده : 58تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چغاله ، دیدن چغاله در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چغاله ، دیدن چغاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چغاله، تعبیر خواب چغاله نرم، تعبیر دادن چغاله به دیگری در خواب و تعبیر خواب چیدن چغاله همراه ما باشید.

بیشتر اوقات ممکن است خواب های مختلف ببینید و به دنبال تعبیر آن باشید
که بهتر است به سراغ معبران آگاه و خواب گزاران بروید و مراجعه به کتاب های تعبیر
خواب و تعریف کردن خواب پیش افراد ناآگاه اصلا توصیه نمی شود زیرا اولین تعبیری
که از یک خواب می شود تحقق می یابد.درمتن زیر تعبیر خواب چغاله را از نظر
معبران مختلف قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چغاله ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب چغاله

منوچهر مطیعی می گوید :

چغاله در خواب  مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب
می شود. چغاله در خواب  بهره و نتیجه زحمت دیگری است. اگر ترش باشد غم و اندوه
و کدورت خاطر می آورد.

تعبیر خواب چغاله نرم

اگر نرم باشد آسان به دست می آید. اگر شیرین باشد خوشحال می کند و اگر تلخ
باشد بیماری و اسارت و گرفتاری را خبر می دهد. اگر چغاله را از درخت بکنید تعدی
می کنید و ظلم روا می دارید.

تعبیر خواب چیدن چغاله

منوچهر مطیعی می گوید :

اگر در خواب  ببینید که هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را شکستید ظلمی
می کنید که در نتیجه آن خانه و خانواده ای را متلاشی می نمایید و به هم می ریزید
حال اگر چغاله را بخرید یا کسی به شما بدهد دهنده یا فروشنده چغاله به جای کسی
است که شما را به انجام کار خلاف دعوت و تحریص می کند.

تعبیر خواب داشتن چغاله

اگر چغاله داشته باشید و نه اینکه از جایی آورده باشید بدی و شر و فساد در نهاد
خودتان است. اگر چغاله را نخواستید و خوشتان نیامد و دور ریختید راه رفته را باز
می گردید و از بدی اعراض می کنید.

تعبیر دادن چغاله به دیگری در خواب

اگر چغاله را شما به کسی دادید این شما هستید که دیگری را به انجام کار خلاف
وا می دارید. چغاله اگر مال زردآلو باشد بدتر از چغاله بادام است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟