مشاهده : 91 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چغاله ، دیدن چغاله در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چغاله ، دیدن چغاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چغاله، تعبیر خواب چغاله نرم، تعبیر دادن چغاله به دیگری در خواب و تعبیر خواب چیدن چغاله همراه ما باشید.

بیشتر اوقات ممکن است خواب های مختلف ببینید و به دنبال تعبیر آن باشید
که بهتر است به سراغ معبران آگاه و خواب گزاران بروید و مراجعه به کتاب های تعبیر
خواب و تعریف کردن خواب پیش افراد ناآگاه اصلا توصیه نمی شود زیرا اولین تعبیری
که از یک خواب می شود تحقق می یابد.درمتن زیر تعبیر خواب چغاله را از نظر
معبران مختلف قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چغاله ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب چغاله

منوچهر مطیعی می گوید :

چغاله در خواب  مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب
می شود. چغاله در خواب  بهره و نتیجه زحمت دیگری است. اگر ترش باشد غم و اندوه
و کدورت خاطر می آورد.

تعبیر خواب چغاله نرم

اگر نرم باشد آسان به دست می آید. اگر شیرین باشد خوشحال می کند و اگر تلخ
باشد بیماری و اسارت و گرفتاری را خبر می دهد. اگر چغاله را از درخت بکنید تعدی
می کنید و ظلم روا می دارید.

تعبیر خواب چیدن چغاله

منوچهر مطیعی می گوید :

اگر در خواب  ببینید که هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را شکستید ظلمی
می کنید که در نتیجه آن خانه و خانواده ای را متلاشی می نمایید و به هم می ریزید
حال اگر چغاله را بخرید یا کسی به شما بدهد دهنده یا فروشنده چغاله به جای کسی
است که شما را به انجام کار خلاف دعوت و تحریص می کند.

تعبیر خواب داشتن چغاله

اگر چغاله داشته باشید و نه اینکه از جایی آورده باشید بدی و شر و فساد در نهاد
خودتان است. اگر چغاله را نخواستید و خوشتان نیامد و دور ریختید راه رفته را باز
می گردید و از بدی اعراض می کنید.

تعبیر دادن چغاله به دیگری در خواب

اگر چغاله را شما به کسی دادید این شما هستید که دیگری را به انجام کار خلاف
وا می دارید. چغاله اگر مال زردآلو باشد بدتر از چغاله بادام است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس