مشاهده : 72تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چغاله ، دیدن چغاله در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چغاله ، دیدن چغاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چغاله، تعبیر خواب چغاله نرم، تعبیر دادن چغاله به دیگری در خواب و تعبیر خواب چیدن چغاله همراه ما باشید.

بیشتر اوقات ممکن است خواب های مختلف ببینید و به دنبال تعبیر آن باشید
که بهتر است به سراغ معبران آگاه و خواب گزاران بروید و مراجعه به کتاب های تعبیر
خواب و تعریف کردن خواب پیش افراد ناآگاه اصلا توصیه نمی شود زیرا اولین تعبیری
که از یک خواب می شود تحقق می یابد.درمتن زیر تعبیر خواب چغاله را از نظر
معبران مختلف قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چغاله ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب چغاله

منوچهر مطیعی می گوید :

چغاله در خواب  مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب
می شود. چغاله در خواب  بهره و نتیجه زحمت دیگری است. اگر ترش باشد غم و اندوه
و کدورت خاطر می آورد.

تعبیر خواب چغاله نرم

اگر نرم باشد آسان به دست می آید. اگر شیرین باشد خوشحال می کند و اگر تلخ
باشد بیماری و اسارت و گرفتاری را خبر می دهد. اگر چغاله را از درخت بکنید تعدی
می کنید و ظلم روا می دارید.

تعبیر خواب چیدن چغاله

منوچهر مطیعی می گوید :

اگر در خواب  ببینید که هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را شکستید ظلمی
می کنید که در نتیجه آن خانه و خانواده ای را متلاشی می نمایید و به هم می ریزید
حال اگر چغاله را بخرید یا کسی به شما بدهد دهنده یا فروشنده چغاله به جای کسی
است که شما را به انجام کار خلاف دعوت و تحریص می کند.

تعبیر خواب داشتن چغاله

اگر چغاله داشته باشید و نه اینکه از جایی آورده باشید بدی و شر و فساد در نهاد
خودتان است. اگر چغاله را نخواستید و خوشتان نیامد و دور ریختید راه رفته را باز
می گردید و از بدی اعراض می کنید.

تعبیر دادن چغاله به دیگری در خواب

اگر چغاله را شما به کسی دادید این شما هستید که دیگری را به انجام کار خلاف
وا می دارید. چغاله اگر مال زردآلو باشد بدتر از چغاله بادام است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پاپیون ،تعبیر خواب داشتن پاپیون ،تعبیر خواب دیدن پاپیون باز و گره نخورده ،تعبیر خواب پاپیون بستن در خواب و انواع تعبیر خواب پاپیون همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاره ، دیدن پاره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟