مشاهده : 98تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.

هنگامی که می خوابیم روح از بدنمان خارج می شود و بسوی آسمان
پرواز می کند.خواب هایی را که روح قبل از رسیدن به آسمان می بینیم
را حلم و خواب هایی را که بعد از رسیدن روح به آسمان می بینیم را رویا
می نامند که همان خواب های صادقه است به یادماندن خواب بصورت کامل
و با جزئیات از ویژگی های خواب های صادقه می باشد.درمتن زیر تعبیر خواب
چلچراغ را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چلچراغ ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب چلچراغ

تعبیر خواب چلچراق  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن چلچراغ یا لوستر در خواب خوب است به شرط آن که روشن باشد
و چنان چه خاموش باشد حسرت است برای چیزهای از دست رفته یا آرزوهای
چیزهایی است که تحصیل آن ها دور از ذهن بیننده خواب قرار می گیرد.

تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید

پس دیدن چلچراغ در خواب نیکو است و به روشنایی و کامروایی تعبیر می شود
بخصوص اگر چلچراغ را در بقعه یا زیارتگاه یا اعتاب مبارک روشن ببینید که تعبیر آن
کامروایی در امور دنیا و آخرت است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟