مشاهده : 2159 تعبیر خواب حرف ی RSS اشتراک:

تعبیر خواب یاقوت

تعبیر خواب یاقوت
یاقوت از سنگ های تزئینی می باشد که دارای ارزش زیادی می باشد . یاقوت ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . مثلا خواب ببینیم یاقوت به دست آورده ایم یا دیدن یاقوت کبود در خواب . برای دانستن تعبیر خواب یاقوت با ما همراه باشید .

معبرای تعابیر مختلفی برای دیدن یاقوت در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب یاقوت,
می گوید اگر مرد خواب یاقوت ببیند خداوند دختری به او عطا می کند .پیدا کردن یاقوت در خواب به معنای ,
بدست آوردن مال بسیار است .یاقوت ارغوانی در خواب به معنای رسیدن به هدف است .در کل دیدن ,
یاقوت در خواب نیکوست.

تعبیر خواب یاقوت

ابن سیرین درباره تعبیر خواب یاقوت می‌گوید:

تعبیر خواب یاقوت، زن یا کنیز می‌باشد.

اگر در خواب ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ خودت می‌رسی.
اگر خواب ببینی مقدار خیلی فراوانی یاقوت داری مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.

منوچهر مطیعی تهرانی در این باره گوید:

اگر مردی که همسرش باردار باشد در خواب یاقوت ببیند، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می‌آورد.
اصولاً دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی,
است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب روا می‌شود و مال بسیار حاصل می‌کند.

یاقوت سرخ و کبود، به معنای جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می‌گیرد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهند صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی،
طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

تعبیر دیدن یاقوت در خواب

دیدن یاقوت در خواب ، نشانه آن است که در امور کار و تجارت و همین طور در امور عاشقانه اقبال می آورید .
اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم کرده است ، نشانه آن است که نامزدش نسبت به او بی تفاوت می گردد .

اگر در خواب یاقوتى ببینید، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما روى خواهد کرد. اگر در خواب,
یاقوت ارغوانى ببینید، علامت آن است که به هدف خود مى‏رسید.

دیدن یاقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است. اگر در خواب یاقوت زردى هدیه بگیرید،
به این معنا است که دل بسته‏ى جنس مخالف خواهید شد.

مشاهده‏ ى یاقوت کبود در خواب، به معناى کسب ثروت است. اگر در خواب یاقوتى را گم کنید،
به این معنا است که در انجام کارى دچار مشکل مى‏شوید.

دیدن یاقوت کبود در خواب ، علامت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت . تعبیر این خواب برای زنان ،
نشانه آن است که عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند کرد .

لیلا برایت می‌گوید: پیداکردن یاقوت کبود در خواب، نشانه آن است که باید مراقب خود باشید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: یاقوت: خوشبختی برای شما و خانواده

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi