مشاهده : 101تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب ببینید در حال خریدن دستمالی نو هستید و یا دستمالی کثیف در دست دارید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن دستمال در خواب اورده اند .آنلی بیتون معتقد است دستمال در خواب نماد کاری غیر منتظره است . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب دستمال می گوید دستمال نماد یک شخص است که همیشه حامی شماست و در کارها به شما کمک می کند .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب دستمال به روایت معبران

گاهی اوقات برخی افراد در زمان خواب دیدن دچار کابوس می شوند .باید بدانید کابوس های متعدد علامت سلامت نبودن روان شماست و بیانگر استرس و اضطراب در وجود شماست که نیاز به درمان دارد . البته گاه یاوقات خاطرات بدی که در ذعن انسان مانده باعث دیدن کابوس می شوند و این به این معناست که مغز در حال تلاش برای پاک کردن ان از ذهن است .

تعبیر دیدن دستمال در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن دستمال در خواب ، علامت انجام دادن کارهایی است که دوستشان دارید.

منوچهر تهرانی می گوید

دستمال کسی است که به شما کمک می کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز را با او می گذرانید. این شخص هم می تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون یا منشی اداری، به هر حال او کسی است که هر کار که بخواهید بکنید باید به کمک او انجام دهید یا لا اقل از آن چه می کنید مطلع و آگاه می شود.

تعبیر گم کردن دستمال در خواب

آنلی بیتون می گوید :

گم کردن دستمال در خواب ، نشانه شکسته شدن پیمانی است که شما در نقض آن مقصر نبوده اید .

تعبیر دستمال پاره در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن دستمال پاره در خواب ، نشانه آن است که بین دو فرد عاشق اختلاف به وجود می آید که امکان آشتی کردن در آنها وجود ندارد

تعبیر دستمال کثیف در خواب

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دستمال می گوید :

دیدن دستمال کثیف در خواب ، علامت آن است که دوستان بی قید و جاهل شما را گمراه می سازند .

منوچهر تهرانی می گوید

اگر دستمال شما چرک و کثیف و مچاله باشد او هست ولی امتیازات لازم را ندارد و فاقد صداقت است.

تعبیر دستمال تمیز در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن دستمالهای سفید و پاکیزه در خواب ، علامت آن است که گول چاپلوسی افراد بد ذات را نمی خورید و با فرد با ارزشی ازدواج خواهید کرد .

منوچهر تهرانی می گوید

اگر ببینید دستمال پاک و تمیز و اطو کرده ای دارید یا در جیب خود نهاده اید از خدمت و صداقت
شخصی با خصائص گفته شده بهره مند می گردید و او کسی است که امتیاز دارد و صادق و خدمتگزار است

تعبیر دستمال رنگی در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن دستمال رنگی در خواب ، نشانه آن است که تعهدات غیراخلاقی را چنان با ابتکار
اداره می کنید که از ننگ و رسوایی دور می مانید .

تعبیر خواب دستمال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اما گرفتن و دادن دستمال تعبیری کاملا متفاوت دارد. چنانچه کسی دستمال به شما داد شما را ناراحت و آزرده می کند و افسردگی می یابید. او غم به شما نمی دهد اما موجب تکدرخاطرتان می گردد و اگر شما به کسی دستمال دادید این شما هستید
که او را اندوهگین و مکدر می کنید.

بانک جامع تعبیر خواب , تبیان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟