مشاهده : 130 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دستکش , دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دستکش , دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببیند دستکش در دست دارید و یا دستکشتان سوراخ شده است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبرانتعابیر متفاوتی برای دیدن دستکش در خواب آورده اند .ابن سیری می گوید دستکش در خواب مرد به معنای توانایی و قدرت اوست .آنلی بیتون می گوید دستکش کهنه در خواب نماد خیانت به شماست .منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب دستکش می گوید دستکش در خواب نماد گناهان کوچک است . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب دستکش به روایت معبران

زمانی که انسان می خوابد تغییراتی در بدن او به وجود می آید .در خواب اندام های بدن و ماهیچه ها در حال استراحت هستند تا در هنگام بیدار شدن نیروی کافی را داشته باشند .بخش هایی از مغز در حالت استراحت قرار می گیرد ولی بخش هایی دیگر که وظیفه شان کنتزل اندام های حیاتی بدن است همچنان فعال باقی می مانند.

تعبیر دستکش داشتن در دست در خواب

تعبیر خواب دستکش به روایت محمد بن سیرین

اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و جنس آن آهنی است، یعنی او قدرت دارد ، خاصه که از فولاد بود. اگر دستکش زرین است یا سیمین، تاویلش چون دست اورنجن است.

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید دستکشی نو در دست دارید ، نشانه آن است که با اینکه مادی نیستید در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می کنید . با سختیها و مشکلاتی روبرو می شوید اما به شکل رضایتبخشی از عهده حل و فصل این مشکلات و سختیها بر خواهد آمد .

اگر در خواب دستکش کهنه یا پاره ای به دست کنید ، علامت آن است که با خیانتی که به شما می کنند شما ضرر می کنید

اگر مردی خواب ببیند دستکش زنانه ای به دست می کند ، نشانه آن است که می خواهد از دست زنی فرار کنید.

منوچهر تهرانی می گوید

اگر در خواب ببینیم دستکش داریم خواب ما می گوید کارخیری بوده که انجام نداده ایم یا موردی برای انجام یک نیکی ساده و کوچک پیش می آید که می توانیم صورت عمل به آن ببخشیم. اگر دستکش را نپوشیده باشید خویشتن را مسئول نمی دانید و ارتباطی بین خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر می کنید اصلا به شما مربوط نیست ولی اگر پوشیده باشید احساس مسئولیت می کنید.

تعبیر دیدن دستکش در خواب

تعبیر خواب دستکش به روایت امام جعفر صادق 

دیدن دستکش در خواب، به سه معناست

۱٫قوت و توانائی.

۲٫پیروز شدن بر دشمن

۳٫نظام کارها.

منوچهر تهرانی می گوید

دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری گریخته ایم ولی در واقع ذمه ما مسئول باقی می ماند و ضمیر ناخودآگاه ما از آن
متالم می گردد. چون دست و دستکش مطرح است بیشتر چیزهایی که می توانیم
بدهیم یا بنویسیم و کوتاهی می کنیم به شکل دستکش ظاهر می گردد.

تعبیر گم کردن دستکش در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب دستکش خود را گم کنید ، علامت آن است که بی یار و تنها می مانید
و باید به تنهایی زندگی خود را اداره کنید .

تعبیر پیدا کردن دستکش در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب یک جفت دستکش پیدا کنید ، علامت آن است که دچار روابط عاطفی می شوید و عروسی می کنید .

تعبیر درآوردن دستکش از دست

اگر خواب ببینید دستکش خود را از دست درمی آورید ، علامت آن است که در روابط عاطفی
یا در امور کار به توفیقی اندک دست می یابید .

تعبیر دستکش سوراخ در خواب

تعبیر خواب دستکش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر دستکش سوراخ باشد خطائی است که مرتکب شده اید یا می شوید. اهمیت موضوع
نیز از رنگ دستکش معلوم می شود. هر چه تیره تر باشد مهم تر است
و هر چه روشن تر باشد کم اهمیت تر.

بانک جامع تعبیر خواب , دانشنامه رشد

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن