مشاهده : 1552 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟
دنبه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است در خواب ببینید دنبه خام و یا دنبه پخته می خورید . برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دنبه در خواب آورده اند .ابن سیرین دنبه را در خواب به معنای مال می داند و دنبه پخته یعنی دشمن مال شما را بدست می اورد . ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب دنبه می گوید دنبه گوسفند داشتن در خواب به معنای فرزند دار شدن می باشد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب دنبه از نظر معبران

در مبحث تعبیر خواب معبران بر این باورند که خواب بدی که انسان می بیند زود تعبیر شود تا زودتر ناراحتی بیننده خواب به پایان برسد ولی خواب خوب به حقیقت پیوستنش مدتی طول می کشد که شادی طولانی تر باشد .مثلا خوابی که حضرت یوسف دید سالهای سال گذشت تا تعبیر شود و به پدرش برسد .

تعبیر دیدن دنبه در خواب

تعبیر خواب دنبه به روایت امام جعفر صادق

تعبیرش کیف پول می‌باشد.

ابن سیرین می گوید:

دنبه به خواب، به معنای مال است، که مرد نگاه می دارد یا مال زن او بود.

تعبیر خواب دنبه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید و با فراخ خاطر و بدون تشویش مصرف شود. اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید مبلغ پول زیاد است. چندین دسته اسکناس است . اگر دنبه را در خواب تکه و خرده ببینید، آن طور که گاه در غذا دیده می شود مال راحت و پولی است نه چندان زیاد که به سهولت تحصیل می شود ولی خیلی نیست.

اگر در خواب ببینیم که تکه ای دنبه از قصابی گرفته یا به علتی در دست داریم چنین مال اندوخته ای نصیب ما می شود.

تعبیر دنبه خام خوردن در خواب

تعبیر خواب دنبه به روایت محمد بن سیرین

چنانچه در خواب بیند دنبه خام می خورد، دلیل که مال به شبهه خورد.

تعبیر دنبه پخته خوردن در خواب

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند دنبه پخته می خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد.

تعبیر خواب دنبه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید دنبه می خورید و از خوردن آن کراهت دارید پولی از طریق نا مشروع و غیر حلال نصیب شما می شود که خودتان به نادرستی آن اعتراف دارید.

تعبیر روغن دنبه در خواب

تعبیر روغن دنبه، علم و دانش و حکمت است.

تعبیر دنبه داشتن در خواب

تعبیر خواب دنبه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی مثل گوسفندها دنبه داری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوشبخت و ثروتمند می‌شوی که پر روزی می باشد.

تعبیرستان , بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi