مشاهده : 865تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
دود ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم در میان دود هستیم و یا ببینیم از جایی دود بیرون می آید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دود در خواب آورده اند . ابن سیرین معتقد است دود در خواب به معنای سلطانی ظالم است . جابر مغربی درباره تعبیر خواب دود می گوید آتش به همراه دود به معنای ترس از چیزی می باشد و بیرون آمدن دود از خانه به معنای مصادره اموال شماست . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب دود از نظر معبران

گاهی انسان که از خواب بیدار می شود خواب خود را به درستی به یاد نمی آورد و خواب را به صورت تکه تکه به یاد می آورد .در این زمان شما باید قسمت های مختلف خواب را مانند قطعات پازل کنار هم بچینید تا درک کلی از خوابتان بدست آید و تعبیرش را بفهمید . مثلا شاید در خواب خود دود دیده باشید . باید قسمتی از خواب را که دود به چه صورت در خواب شما بود را به یاد آورید تا تعبیر خوابتات بدست آید.

تعبیر دیدن دود در خواب

تعبیر خواب دود به روایت محمد بن سیرین

دود به خواب، سلطانی ظالم است.

مطیعی تهرانی می گوید:

دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند. جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دود در خواب ، علامت سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست .

تعبیر دیدن دود بزرگ در خواب

ابن سیرین می گوید :

چنانچه در خواب بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودی عظیم بود، دلیل کند که مردم آن دیار از سلطان،
جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند.

تعبیر آتش بدون دود در خواب

اگر در خواب بیند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه می زد، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب دود می‌گوید:

اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی

تعبیر دود به همراه آتش در خواب

جابر مغربی می‌گوید:

‌‌‌‌‌و اگر در خواب ببینی آتشی که در دست داشته‌ای دود دارد، یـعـنـی در آن کار بیم و ترس وجود دارد (دفع بلا و گرفتاری).

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتشی که دارای دود است ببینی، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

تعبیر بلند شدن دود از جایی

اگر ببینی در شهر یا سرزمینی بدون آنکه آتش شعله‌ور شده باشد، دود بلند شده است، یـعـنـی احتمال آنکه مردم آن سرزمین دچار خشم الهی بشوند وجود دارد بنابراین باید توبه نمایند.

اگر خواب ببینی از خانه یا مغازه‌ات دود بیرون می‌آید، یـعـنـی پادشاه ظالم و ستمگری مال و اموال تو را گرفته و مصادره می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید
که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید. اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد
با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید.

اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند.

تعبیر دود آمدن از آسمان به زمین

تعبیر خواب دود به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه خواب ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است.
اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست نشان آن است
که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید.

تعبیر دود سیگار در خواب

اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک است و زود گذر.
اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند.

تعبیر در میان دود بودن در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید در میان دود قرار گرفته اید و جایی را نمی بینید ، نشانه آن است
که افرادی حیله گر با چرب زبانی شما را قربانی امیال خود خواهند ساخت .

تعبیرستان , بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟