مشاهده : 157تعبیر خواب حرف زRSSاشتراک:

تعبیر خواب زردچوبه , دیدن زردچوبه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زردچوبه , دیدن زردچوبه در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال خریدن زردچوبه هستید و یا در غذا زردچوبه میریزید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زردچوبه در خواب اورده اند .مطیعی تهرانی معتقد است دیدن زردچوبه در خواب خوب نیست .اگر در خواب در غذای خود زردچوبه ریختید یعنی موضوعی باعث ناراحتی شما می شود .ابن سیرین درباره تعبیر خواب زردچوبه می گوید زردچوبه در خواب به معنای بیماری می باشد .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زردچوبه از نظر معبران

در مورد خواب دیدن جالب است بدانید اگر شما درست بعد از اینکه خواب را دیدید از خواب بیدار شوید خواب خود را به یاد می آورید ولی اگر مدتی طولانی پس از خواب دیدن بیدار شوید ممکن است تنها بخش کوچکی از آن را به خاطر بیاورید و بدیهی است در صورت اول تعبیر دقیق تری از خواب می توان بدست می آورد .

تعبیر دیدن زردچوبه در خواب

تعبیر خواب زردچوبه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می بردند و نخ ها و خامه های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است.

تعبیر خواب زردچوبه به روایت محمد بن سیرین

دیدن زردچوبه به خواب، به معنای بر رنج و بیماری است.

تعبیر ریختن زردچوبه در غذا

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست
ولی چنانچه زردی آن را ببینید خوب نیست. اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین
می شوید و دیگران را نیز اندوهگین می کنید. اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است.

تعبیر رنگی شدن دست با زردچوبه

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگی شد از سخنان دیگران آزرده می شوید. اگر با زردچوبه لباس
دیگری را رنگی کردید به او اتهام می زنید و او را دلخور می کنید.

تعبیر ریختن زردچوبه روی زمین

مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب زردچوبه را بر روی زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید کار بدی می کنید که اثرش می ماند و همیشه دیگران درباره آن صحبت می کنند

تعبیر زردچوبه داشتن در خواب

تعبیر خواب زردچوبه از نظر  محمد بن سیرین

دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد. اگر در خواب بیند لباس خود را به زردچوبه می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر لباس  از دیگری بود، تاویل به صاحب جامه بود
و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پاپیون ،تعبیر خواب داشتن پاپیون ،تعبیر خواب دیدن پاپیون باز و گره نخورده ،تعبیر خواب پاپیون بستن در خواب و انواع تعبیر خواب پاپیون همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاره ، دیدن پاره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟