مشاهده : 763 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زردچوبه , دیدن زردچوبه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زردچوبه , دیدن زردچوبه در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال خریدن زردچوبه هستید و یا در غذا زردچوبه میریزید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زردچوبه در خواب اورده اند .مطیعی تهرانی معتقد است دیدن زردچوبه در خواب خوب نیست .اگر در خواب در غذای خود زردچوبه ریختید یعنی موضوعی باعث ناراحتی شما می شود .ابن سیرین درباره تعبیر خواب زردچوبه می گوید زردچوبه در خواب به معنای بیماری می باشد .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زردچوبه از نظر معبران

در مورد خواب دیدن جالب است بدانید اگر شما درست بعد از اینکه خواب را دیدید از خواب بیدار شوید خواب خود را به یاد می آورید ولی اگر مدتی طولانی پس از خواب دیدن بیدار شوید ممکن است تنها بخش کوچکی از آن را به خاطر بیاورید و بدیهی است در صورت اول تعبیر دقیق تری از خواب می توان بدست می آورد .

تعبیر دیدن زردچوبه در خواب

تعبیر خواب زردچوبه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می بردند و نخ ها و خامه های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است.

تعبیر خواب زردچوبه به روایت محمد بن سیرین

دیدن زردچوبه به خواب، به معنای بر رنج و بیماری است.

تعبیر ریختن زردچوبه در غذا

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست
ولی چنانچه زردی آن را ببینید خوب نیست. اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین
می شوید و دیگران را نیز اندوهگین می کنید. اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است.

تعبیر رنگی شدن دست با زردچوبه

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگی شد از سخنان دیگران آزرده می شوید. اگر با زردچوبه لباس
دیگری را رنگی کردید به او اتهام می زنید و او را دلخور می کنید.

تعبیر ریختن زردچوبه روی زمین

مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب زردچوبه را بر روی زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید کار بدی می کنید که اثرش می ماند و همیشه دیگران درباره آن صحبت می کنند

تعبیر زردچوبه داشتن در خواب

تعبیر خواب زردچوبه از نظر  محمد بن سیرین

دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد. اگر در خواب بیند لباس خود را به زردچوبه می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر لباس  از دیگری بود، تاویل به صاحب جامه بود
و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن