مشاهده : 97تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب ساردین , دیدن ساردین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ساردین , دیدن ساردین در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید ماهی ساردین می خورید و یا ساردین از دریا گرفته اید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب ساردین پرداخته است . او معتقد است صید ماهی ساردین از دریا به معنای پول است که با زخمت بدست می آورید . خوردن ماهی ساردین هم در خواب به معنای خرج کردن پول می باشد و اگر مایه فاسد بود به معنای غم می باشد .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب ساردین به روایت معبران

بر طبق روانشناسی یونگ ماهی در خواب به معنای نگرش های ما در زندگی می باشد .خوردن ماهی هم نمادی از غذای روح انسان می باشد که شامل انرژی و شانس و باورهایمان است .اگر در خواب دیدید ماهی می گیرید یعنی به باورهایی که داشته اید کم کم نزدیک شده اید .

تعبیر ماهی ساردین در خواب

تعبیر خواب ساردین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ماهی ساردین را اگر از دریا گرفته باشید پول و نعمتی است که به زحمت و در محیطی غیر از محیط زندگی خودتان به چنگ شما می افتد. علت این است که ساردین ماهی مخصوصی است که در نقاطی مخصوص از دریا و در فصول معین صید می شود لذا در خواب ضمن
این که به پول و نعمت و بزرگی و عزت و جاه تعبیر می شود این اشاره را دارد که این بزرگی به زحمت و دور از محیط مالوف حاصل می گردد.

خوبی ساردین آزاد در این است که درسته باشد و سر و دم آن را نزده باشند.
اگر چنین باشد وارث عملی سودبخش می شوید که برای شما هیچگونه ضرری ندارد. اگر ساردین کنسروه
و در قوطی باشد پولی است که بدون زحمت به شما می رسد.

تعبیر صید ساردین در خواب

منوچهر تهرانی چنین بیان می کند:

اگر در خواب دیدید که خودتان ساردین صید می کنید، دست به کار بزرگی می زنید که امکان پیشرفت
و ترقی در آن زیاد است و دیگران را نیز می توانید متنفع سازید. اگر دیدید دیگری ماهی
را صید می کند باز هم خوب  است چون بیننده خواب
شما هستید سود آن نصیب شما می شود.

تعبیر خوردن ساردین در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

چنانچه خواب دیدید کنسرو ساردین باز کردید و خوردید و به دیگران تعارف کردید مال خویش را خرج  می کنید و دیگران را نیز در سود آن سهیم می کنید. اگر کنسرو را باز کردید و فاسد شده بود غمی به شما می رسد که در قبول آن ناچارید و غالبا خودتان موجد
آن ناراحتی هستید ولی اگر دور ریختید از غم فارغ می شوید.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟