مشاهده : 118 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب ساردین , دیدن ساردین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ساردین , دیدن ساردین در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید ماهی ساردین می خورید و یا ساردین از دریا گرفته اید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب ساردین پرداخته است . او معتقد است صید ماهی ساردین از دریا به معنای پول است که با زخمت بدست می آورید . خوردن ماهی ساردین هم در خواب به معنای خرج کردن پول می باشد و اگر مایه فاسد بود به معنای غم می باشد .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب ساردین به روایت معبران

بر طبق روانشناسی یونگ ماهی در خواب به معنای نگرش های ما در زندگی می باشد .خوردن ماهی هم نمادی از غذای روح انسان می باشد که شامل انرژی و شانس و باورهایمان است .اگر در خواب دیدید ماهی می گیرید یعنی به باورهایی که داشته اید کم کم نزدیک شده اید .

تعبیر ماهی ساردین در خواب

تعبیر خواب ساردین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ماهی ساردین را اگر از دریا گرفته باشید پول و نعمتی است که به زحمت و در محیطی غیر از محیط زندگی خودتان به چنگ شما می افتد. علت این است که ساردین ماهی مخصوصی است که در نقاطی مخصوص از دریا و در فصول معین صید می شود لذا در خواب ضمن
این که به پول و نعمت و بزرگی و عزت و جاه تعبیر می شود این اشاره را دارد که این بزرگی به زحمت و دور از محیط مالوف حاصل می گردد.

خوبی ساردین آزاد در این است که درسته باشد و سر و دم آن را نزده باشند.
اگر چنین باشد وارث عملی سودبخش می شوید که برای شما هیچگونه ضرری ندارد. اگر ساردین کنسروه
و در قوطی باشد پولی است که بدون زحمت به شما می رسد.

تعبیر صید ساردین در خواب

منوچهر تهرانی چنین بیان می کند:

اگر در خواب دیدید که خودتان ساردین صید می کنید، دست به کار بزرگی می زنید که امکان پیشرفت
و ترقی در آن زیاد است و دیگران را نیز می توانید متنفع سازید. اگر دیدید دیگری ماهی
را صید می کند باز هم خوب  است چون بیننده خواب
شما هستید سود آن نصیب شما می شود.

تعبیر خوردن ساردین در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

چنانچه خواب دیدید کنسرو ساردین باز کردید و خوردید و به دیگران تعارف کردید مال خویش را خرج  می کنید و دیگران را نیز در سود آن سهیم می کنید. اگر کنسرو را باز کردید و فاسد شده بود غمی به شما می رسد که در قبول آن ناچارید و غالبا خودتان موجد
آن ناراحتی هستید ولی اگر دور ریختید از غم فارغ می شوید.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن