مشاهده : 128تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید ساعتتان خراب شده و کار نمی کند و یا ساعتی نو خریده اید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن ساعت در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی می گوید ساعت در خواب به معنای یک دوست صادق است . خراب شدن ساعت در خواب به معنای کوتاهی در انجام یک کار است . آنلی بیتون شکستن ساعت را در خواب به معنای پریشان شدن می داند .برای دانستن تعبیر خواب ساعت در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب ساعت به روایت معبران

در روانشناسی یونگ چنین آمده است که اگر شما در خواب خود ساعت ببینید یعنی ذهن شما درگیر است و لازم است تا شما برای رفع این درگیری سریعا اقدام کنید . او می گوید گاهی ساعت نماد قلب انسان است و اگر در خواب دیدید ساعت از حرکت ایستاد به معنای رسیدن زمان مرگ می باشد .

تعبیر دیدن ساعت در خواب

تعبیر خواب ساعت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در رویاهای ما ساعت به معنای دوستی است که دروغ نمی گوید ولی ممکن است دچار اشتباه شود.

خانم ایتانوس اینگونه می گوید:

ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟و باز خواست می کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است.

برای زن جوان مادر شوهری است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می گیرد و تذکر می دهد، برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است و برای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده. به هر حال ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویش دارد. اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانندساعت برج لندن ببیند خواب او خبر می دهد که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می شود یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن ساعت در خواب ، علامت خطر از سوی دشمنان است . شنیدن ضربه های ساعت دیواری در خواب ،
علامت مرگ دوست و اخبار ناخوشایند است .

تعبیر ساعت مچی در خواب

مطیعی تهرانی اینگونه بیان می کند:

اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را به مچ دست بسته اید یا در جیب دارید خواب شما می گوید
در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت هائی را از دست می دهید.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن ساعت مچی در خواب ، نشانه آن است که معاملات شما با موفقیت انجام می شود .

اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می کنید ، نشانه آن است که کوشش
و تلاشهای شما را در اثر رقابت به شکست می انجامد .

برایت می‌گوید:

دیدن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ دیدار از دوستان قدیمى است.

دیدن ساعت مچى در دست خودتان، نشانه‏ انجام کارهاى بیهوده است.

دیدن ساعت مچى در دست دیگران، نشانه‏ پیشرفت در کار است.

هدیه دادن ساعت مچى در خواب، به معنای روزهاى خوب است.

تعبیر خریدن ساعت در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید نشان آن است که با دوست خوبی آشنا می شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکر های مفید می دهد و اشتباهات شما را متذکر می شود.

تعبیر کار نکردن ساعت در خواب

اگر در خواب دیدید که ساعت کار نمی کند و خراب است نقصی در کار خودتان هست و در جائی اهمال کرده و قصور کرده اید. اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی شود با مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید.

اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را درست کنید باعث رنجش دوستتان می شوید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می شوید. اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته اید به کسی خیانت می کنید و اگر دیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی دهد حقی از شما ضایع می گردد.

تعبیر شکستن ساعت در خواب

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب ساعت می گوید :

اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می افتد و می شکند ، نشانه آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد .

اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است ، نشانه آن است که آشفتگیهای
خانواده او را ناراحت و اندوهگین می سازد .

اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید ، نشانه آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی
و شهرت شما حمله خواهد کرد .

اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می دهید ، نشانه آن است
که از تفریحات پست و زودگذر می گذرید.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟