مشاهده : 114تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید زیر سایبان ایستاده و یا نشسته اید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سایبان در خواب اورده اند .مطیعی تهرانی می گوید سایبان در خواب یعنی شخصی از شما حمایت می کند .ابن سیرین درباره تعبیر خواب سایبان می گوید سایبان در خواب به معنای پادشاهی فروتن است و نشستن زیر سایبان یعنی تحت حمایت این پادشاه هستید . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سایبان به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است دیدن سایبان در خواب نماد حمایت از شما در زندگی می باشد .یعنی شخصی در زندگی حامی شماست و از شما حمایت می کند و باعث آرامش خاطر شما می شود .هم چنین گویای این مطلب است که شما به موقعیتی مهم دست پیدا می کنید.

تعبیر دیدن سایبان در خواب

تعبیر خواب سایبان به روایت جابر مغربی

چنانچه در خواب بیند که سایبان جنس پشمی دارد یا کرباسین و به گونه سبز یا سفید بود،
به معنای خدمت کردن به پادشاه عادل است. اگر به جز این باشد ، به پادشاه ظالم خدمت می کند.

تعبیر خواب سایبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سایبان در خواب به معنای حمایتی است که از کسی می گیرید نه آنکه به شما داده شود. فرق است بین آن که نخواسته و ندانسته مورد محبت و عنایت و به خصوص حمایت قرار بگیرید یا اینکه به حمایت نیاز داشته باشید و بخواهید و به دنبال آن بروید تا به شما داده شود. سایبان حمایتی است که طلب می کنید و می گیرید.

معبران قدیم سایبان را پادشاه تعبیر کرده اند و اینکه رعایا تحت سلطه سلطان قرار می گیرند
و از جانب او به اصطلاح حمایت می شوند.
البته این درست است اما در مقیاس محدودتر همان حمایتی است که ما از دیگران می طلبیم و می گیریم.

ابن سیرین می گوید:

سایبان درخواب به معنای پادشاهی فرومایه است.

تعبیر ایستادن زیر سایبان

اگر در خواب ببیند که زیر سایبان ایستاده است و بیرون از آن محدوده آفتاب تند و گرمی هست یعنی ممتاز می شود و در محیطی که احتمالا حقوق افراد مورد تجاوز و تعدی واقع می شود او حمایت می شود و امتیاز می یابد. اگر بیننده خواب ببیند که زیر سایه سایبانی وابسته قرار گرفته، مثل چادر دکانها، یا طاق ایوانها و یا پیاده روهای مسقف مناطق گرمسیری، علامت آن است که حمایتگر بدون شناسایی کمک می کند و در واقع حمایت عام است و اگر سایبان مستقل باشد مثل چترهایی که در پلاژها دیده می شوند حمایت اختصاصی است و بین حمایت کننده و حمایت شونده آشنایی قبلی هست. سایبان اگر درخت، دیوار یا چیزهایی از این قبیل باشد تعبیرش در کلمات و حروف مربوط نوشته شده است.

تعبیر نشستن زیر سایبان

تعبیر خواب سایبان به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند که در زیر سایبان نشسته بود، دلیل که به خدمت چنین پادشاهی پیوندد.
چنانچه خواب بیند که سایبان بر وی افتاد و به او آسیب رسید، یعنی پادشاهی از او عصبانی می شود و او را مجازات می کند.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟