مشاهده : 543 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید زیر سایبان ایستاده و یا نشسته اید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سایبان در خواب اورده اند .مطیعی تهرانی می گوید سایبان در خواب یعنی شخصی از شما حمایت می کند .ابن سیرین درباره تعبیر خواب سایبان می گوید سایبان در خواب به معنای پادشاهی فروتن است و نشستن زیر سایبان یعنی تحت حمایت این پادشاه هستید . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سایبان به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است دیدن سایبان در خواب نماد حمایت از شما در زندگی می باشد .یعنی شخصی در زندگی حامی شماست و از شما حمایت می کند و باعث آرامش خاطر شما می شود .هم چنین گویای این مطلب است که شما به موقعیتی مهم دست پیدا می کنید.

تعبیر دیدن سایبان در خواب

تعبیر خواب سایبان به روایت جابر مغربی

چنانچه در خواب بیند که سایبان جنس پشمی دارد یا کرباسین و به گونه سبز یا سفید بود،
به معنای خدمت کردن به پادشاه عادل است. اگر به جز این باشد ، به پادشاه ظالم خدمت می کند.

تعبیر خواب سایبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سایبان در خواب به معنای حمایتی است که از کسی می گیرید نه آنکه به شما داده شود. فرق است بین آن که نخواسته و ندانسته مورد محبت و عنایت و به خصوص حمایت قرار بگیرید یا اینکه به حمایت نیاز داشته باشید و بخواهید و به دنبال آن بروید تا به شما داده شود. سایبان حمایتی است که طلب می کنید و می گیرید.

معبران قدیم سایبان را پادشاه تعبیر کرده اند و اینکه رعایا تحت سلطه سلطان قرار می گیرند
و از جانب او به اصطلاح حمایت می شوند.
البته این درست است اما در مقیاس محدودتر همان حمایتی است که ما از دیگران می طلبیم و می گیریم.

ابن سیرین می گوید:

سایبان درخواب به معنای پادشاهی فرومایه است.

تعبیر ایستادن زیر سایبان

اگر در خواب ببیند که زیر سایبان ایستاده است و بیرون از آن محدوده آفتاب تند و گرمی هست یعنی ممتاز می شود و در محیطی که احتمالا حقوق افراد مورد تجاوز و تعدی واقع می شود او حمایت می شود و امتیاز می یابد. اگر بیننده خواب ببیند که زیر سایه سایبانی وابسته قرار گرفته، مثل چادر دکانها، یا طاق ایوانها و یا پیاده روهای مسقف مناطق گرمسیری، علامت آن است که حمایتگر بدون شناسایی کمک می کند و در واقع حمایت عام است و اگر سایبان مستقل باشد مثل چترهایی که در پلاژها دیده می شوند حمایت اختصاصی است و بین حمایت کننده و حمایت شونده آشنایی قبلی هست. سایبان اگر درخت، دیوار یا چیزهایی از این قبیل باشد تعبیرش در کلمات و حروف مربوط نوشته شده است.

تعبیر نشستن زیر سایبان

تعبیر خواب سایبان به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند که در زیر سایبان نشسته بود، دلیل که به خدمت چنین پادشاهی پیوندد.
چنانچه خواب بیند که سایبان بر وی افتاد و به او آسیب رسید، یعنی پادشاهی از او عصبانی می شود و او را مجازات می کند.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi