مشاهده : 101تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سقز می جوید و یا در حال خریدن سقز هستید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب سقز پرداخته است .او معتقد است سقز در خواب به معنای لاف زدن است .جویدن سقز در خواب یعنی کاری بیهوده می کنیم که شاید به ضررمان هم باشد .قورت دادن سقز در خواب به معنای شپیمان شدن از انجام کاری می باشد . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب سقز به روایت معبران

بد نیست بدانید خوابیدن نیز مراحلی دارد .دانشمندان بر این باورند که خواب دیدن سه مرحله دارد .که مراحل بعدی نسبت به قبلی ها عمیق تر می باشد .بعد از گذراندن این سه مرحله به مرحله سطحی تری از خواب می رسیم و حالت خواب و بیداری دارد و زمانی که از این حالت نوار مغز تهیه می باشد حالت بیداری مغز نشان داده می شود .

تعبیر دیدن سقز در خواب

تعبیر خواب سقز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سقز در خواب به معنای یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است.

تعبیر جویدن سقز در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

سقز جویدن تقلید عمل جویدن است بی آنکه چیزی خورده باشیم و حتی از این کار بیهوده سودی عایدمان گردد و چه بسا زیان بخش نیز باشد چرا که خستگی آرواره ها را موجب می گردد. یاوه سرایی و بیهوده گویی نیز همین حال را دارد. سودی عاید گوینده نمی کند
و زیان نیز می آورد. چنانچه در خواب ببینید سقز یا آدامس می جوید دروغ خواهید گفت، لاف می زنید.

اگر خواب دیدید در حضور شما دیگری سقز  می جود دروغ و یاوه خواهید شنید و چنانچه
سقز جویدن او  با صدا بود یعنی دروغگویی او باعث
ضرر شما می شود.

تعبیر سقز گرفتن از کسی در خواب

اگر در خواب ببینید کسی به شما سقز می دهد موضوعی رخ می دهد که
باعث می شود شما مجبور به دروغ گویی شوید.

دادن سقز به کسی یعین ان فرد را تحریک می کنید تا دروغ بگوبد

تعبیر قورت دادن سقز در خواب

اگر در خواب دیدید سقز و آدامس در دهان دارید و آن را فرو بردید و قورت دادید پشیمان و نادم خواهید شد
و البته این ندامت به دنبال دروغ گفتن اتفاق می افتد. خریدن آدامس یا سقز و داشتن
آن تعبیر یکسان دارد ولی گرفتن آن از دیگری متفاوت است.

بانک جامع تعبیر خواب , باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟